Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Bangor yn cynrychioli Prifysgolion Cymru mewn cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol

Tîm Hoci Prifysgolion CymruTîm Hoci Prifysgolion CymruDewiswyd deg myfyrwraig o Brifysgol Bangor i gynrychioli timau prifysgolion Cymru yng nghystadleuaeth y Gwledydd Cartref yn ddiweddar.

Dychwelodd gystadleuaeth chwaraeon y Gwledydd Cartref ar ôl egwyl o bum mlynedd,  ac fe’i cynhaliwyd eleni ym Mhrifysgol Caeredin gyda myfyrwyr prifysgol yn cynrychioli Cymru, Lloegr a'r Alban.

Bu timau pêl-droed dynion a merched, hoci dynion a merched, a rygbi 7 dynion a merched yn cystadlu yn y digwyddiad eleni.

Dewiswyd timau Cymru o bob un o brifysgolion Cymru, gyda deg aelod o Brifysgol Bangor. Mae cael eu dewis i fod yn aelod o dîm Prifysgolion Cymru yn dipyn o gamp ac yn aml yn uchafbwynt gyrfa chwaraeon myfyrwyr.

Y myfyrwyr a ddewiswyd ar gyfer tîm hoci Prifysgolion Cymru oedd Bethan Ellis, Lois Evans, Celina Hacket, Beth Kenny a Meghan Wharton.

Jemma Parfitt, Mari Gibbard, Keren Allen, Jo Bramwell ac Elizabeth Neatherway yn cynrychioli Prifysgolion Cymru yn y twrnameintiau pêl-droed merched.Jemma Parfitt, Mari Gibbard, Keren Allen, Jo Bramwell ac Elizabeth Neatherway yn cynrychioli Prifysgolion Cymru yn y twrnameintiau pêl-droed merched.Dewiswyd Jemma Parfitt, Mari Gibbard, Keren Allen, Jo Bramwell ac Elizabeth Neatherway i gynrychioli Prifysgolion Cymru yn y twrnameintiau pêl-droed merched.

Roedd y llwyddiant hwn yn benllanw blwyddyn wych i dîm pêl-droed merched Prifysgol Bangor gan iddynt ennill cynghrair pêl-droed BUCS (adran 2A) a hefyd cynghrair futsal BUCS (adran 1A), gan ennill 8-0 yn erbyn Aberystwyth yn Varsity a chael gemau cwpan da mewn pêl-droed a futsal.  O ganlyniad, nhw oedd y tîm a enillodd y pwyntiau BUCS uchaf  ym Mhrifysgol Bangor yn 2016-17.

Meddai Will Baxter, hyfforddwr tîm pêl-droed merched Prifysgol Bangor ac a benodwyd yn hyfforddwr tîm pêl-droed merched Prifysgolion Cymru yn ddiweddar:

"Roedd yn anrhydedd i mi gael fy mhenodi’n brif hyfforddwr y tîm pêl-droed merched ar gyfer y Gwledydd Cartref, ac roedd yn bleser gweithio gyda nhw. Mae safon pêl-droed merched yn sector Prifysgolion Cymru yn tyfu’n flynyddol ac mae’r Gwledydd Cartref yn gyfle gwych iddynt ddangos eu doniau. Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Prifysgol Bangor ar gael eu dewis i’r sgwad, roeddent yn wir haeddu eu lle gan eu bod wedi gweithio mor galed. Gobeithio y daw’r Gwledydd Cartref yn rhan barhaol o galendr chwaraeon prifysgolion y Deyrnas Unedig unwaith eto."

Ychwanegodd Richard Bennett, Cyfarwyddwr Chwaraeon Prifysgol Bangor a Chadeirydd Chwaraeon Myfyrwyr Cymru:

"Roedd yn wych gweld gymaint yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn y Gwledydd Cartref, ac mae’r Brifysgol yn falch iawn ohonynt. Mae’r Gwledydd Cartref yn gyfle gwych i arddangos sgiliau chwaraeon ac rydym yn hynod o falch bod y gystadleuaeth yn cael ei chynnal unwaith eto."

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mai 2017