Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Bangor yn fuddugoliaethus ar University Challenge

Fe wnaeth  myfyrwyr Prifysgol Bangor herio a churo tîm o fyfyrwyr o brifysgol hynaf yr Alban, Prifysgol St Andrews, yng ngornest University Challenge ar BBC 2 Wales neithiwr (Medi 24)

Dewiswyd y tîm i gynrychioli’r Brifysgol o fysg dros gant o fyfyrwyr a gymerodd ran yn y cwisiau rhagarweiniol. Dyma’r unigolion a ddaeth i’r brig: Capten Tîm y Brifysgol, Nina Grant, sy'n astudio Ffrangeg ac Ieithyddiaeth, Simon Tomlinson, sy’n fyfyriwr PhD mewn Niwroseicoleg, Mark Stevens sy’n astudio ar gyfer gradd yng Ngwyddor yr Amgylchedd, Adam Pearce,  sy’n astudio ar gyfer PhD mewn Astudiaethau Cyfieithu, a’r Aelod Tîm wrth gefn, Catriona Coutts, sy'n fyfyriwr Llenyddiaeth Saesneg.

Bu’r Tîm drwy broses ddethol a oedd yn cynnwys nifer o rowndiau o gwestiynau, a drefnwyd gan Undeb y Myfyrwyr ym Mangor, ac yna yn stiwdio deledu Granada ym Manceinion.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2012