Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr y Gyfraith a Busnes Bangor yn dychwelyd i Frwsel

Ar ôl taith lwyddiannus i rai o brif sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd ym mis Rhagfyr, mae myfyrwyr y Gyfraith a Busnes o Brifysgol Bangor wedi dychwelyd i Frwsel i ymweld â rhai o’r adeiladau pwysicaf yn Ewrop. Myfyrwyr Busnes a'r Gyfraith Bangor yn ymweld â Phwyllgor y RhanbarthauMyfyrwyr Busnes a'r Gyfraith Bangor yn ymweld â Phwyllgor y Rhanbarthau

Daeth myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig o'r ddwy Ysgol ynghyd ar gyfer y daith dau ddiwrnod i Frwsel, lle buont yn ymweld â'r Comisiwn Ewropeaidd, Pwyllgor y Rhanbarthau, y Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol, Senedd Ewrop a Chyngor y Gweinidogion.  

Dan arweiniad Brian Jones, Darlithydd mewn Rheolaeth Strategol a Gweinyddu Cyhoeddus yn yr Ysgol Fusnes ac  Evelyne Schmid, Darlithydd mewn Cyfraith Ryngwladol ac Ewropeaidd yn Ysgol y Gyfraith, bwriad y daith oedd rhoi gwell dealltwriaeth i fyfyrwyr am swyddogaethau’r  gwahanol sefydliadau yn yr Undeb Ewropeaidd a sut maent yn rhyngweithio gyda sefydliadau allweddol a chyfraith ddomestig yn y DU.  Roedd hefyd yn gyfle i fyfyrwyr yn y ddwy ysgol ddod i adnabod ei gilydd a gweld yn uniongyrchol sut mae disgyblaethau'r gyfraith a busnes yn dylanwadu ar ei gilydd.    Myfyriwr y Gyfraith Murad al-Bayati ac Yang Wang o'r Ysgol Busnes yn adeilad y Comisiwn EwropeaiddMyfyriwr y Gyfraith Murad al-Bayati ac Yang Wang o'r Ysgol Busnes yn adeilad y Comisiwn Ewropeaidd

Bu'r ddirprwyaeth o Fangor yn ffodus iawn gan iddynt gyfarfod â nifer o bobl o wahanol sefydliadau, gan gynnwys Jo Vandercappellen o’r Comisiwn Ewropeaidd, a roddodd gyflwyniad  am  ‘Introduction to EU Institutions’; Claire Smith, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cystadleuaeth yn y Comisiwn Ewropeaidd; John Fordham o Senedd Ewrop; a Lars Eric Svensson o Ysgrifenyddiaeth  Cyngor y Gweinidogion.

Dyma’r tro cyntaf i’r daith maes hon fod ar gael i fyfyrwyr ôl-radd yn y ddwy Ysgol.  I weld yr erthygl am daith flaenorol yr israddedigion, cliciwch yma  Brian Jones, darlithydd yn yr Ysgol Busnes, yn cyfarfod Lars Eric Svensson o adran ysgrifenyddol Cyngor y Gweinidogion Brian Jones, darlithydd yn yr Ysgol Busnes, yn cyfarfod Lars Eric Svensson o adran ysgrifenyddol Cyngor y Gweinidogion

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2012