Myfyrwyr yn drawsnewid i farchnatwyr ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol

Yr wythnos diwethaf, bu myfyrwyr Ffion Haf Jones, Megan Jones ac Aysha Khalid yn cynrychioli Ysgol Busnes Bangor ynAelodau tîm ‘Bangor Pitch’, Megan Jones, Aysha Khalid a Ffion Jones, yn adeilad y Senedd, Bae CaerdyddAelodau tîm ‘Bangor Pitch’, Megan Jones, Aysha Khalid a Ffion Jones, yn adeilad y Senedd, Bae Caerdydd ‘Brolio/The Pitch’, cystadleuaeth i fyfyrwyr a drefnwyd gan y Llywodraeth Cymraeg a Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM). Nod y sialens oedd datblygu ymgyrch arloesol i hyrwyddo Entrepreneuriaeth Ieuenctid ac i frolio’r ymgyrch i banel o farnwyr. Er na lwyddodd y tîm i gyrraedd y rownd derfynol, canmolwyd y tîm ‘Bangor Pitch’ am eu cyflwyniad proffesiynol a’u sgiliau marchnata rhagorol.

I weld fideo byr o’r cystadleuaeth, cliciwch yma:  http://www.youtube.com/broliothepitch

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012