Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor yn ymweld â China

Yn Ebrill 2011, aeth 16 o fyfyrwyr Ysgol Busnes Bangor ar ymweliad cyntaf myfyrwyr o’r Ysgol â China. Fe’u harweiniwyd gan yr Athro John Goddard, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol; Sarah Wale, Rheolwr yr Ysgol; Yizheng Wang, Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Ryngwladol; a Peter Westmoreland, Cyswllt Myfyrwyr a Chynorthwywr Ymchwil. 

Yn ystod y daith 10 diwrnod cafodd y myfyrwyr, y mae llawer ohonynt yn cymryd modiwl Busnes ac Myfyrwyr yr Ysgol yn ymweld â ShanghaiMyfyrwyr yr Ysgol yn ymweld â ShanghaiIaith Tsieineaidd yr Ysgol, gyfle i brofi bywyd bob dydd yn nhair o brif ddinasoedd China: Shanghai, Nanjing a Beijing. Dechreuodd yr ymweliad, a oedd yn gyfuniad o weithgareddau addysgol ac ymweld â mannau o ddiddordeb, yn Shanghai gyda sesiynau rhagarweiniol ar ddiwylliant a chymdeithas Tsieineaidd, ymweliad â Chanolfan Ariannol Shanghai, taith o amgylch Gerddi Yuyuan a’r Bund, taith nos ar gwch ar Afon Huangpu, ac ymweliad ag Amgueddfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Shanghai. Yn Nanjing, ymwelodd y myfyrwyr â Chladdfa Sun Yat-sen a Mur y Ddinas, ac fe’u croesawyd i Brifysgol Hohai, lle buont yn cymryd rhan mewn sesiynau addysgol, yn cynnwys caligraffeg Tsieineaidd a Tai Chi. Daeth y daith i ben gydag ymweliadau ag amryw o brif lefydd Beijing, yn cynnwys Sgwâr Tian’anmen, Y Ddinas Waharddedig, Y Palas Haf, Wal Fawr China a Stadiwm y Gemau Olympaidd. 

Myfyriwr yn gweithio ar ei sgiliau celfyddau milwrolMyfyriwr yn gweithio ar ei sgiliau celfyddau milwrol“Bu’r daith yn gyfle gwych i’r myfyrwyr gael blas gwirioneddol ar ddiwylliant China a dyfnhau’r wybodaeth a gawsant drwy’r modiwl Busnes ac Iaith Tsieineaidd,” meddai John Goddard. “Erbyn hyn mae China’n bwysig iawn yn economi’r byd ac rwy’n sicr y bydd llawer o’n myfyrwyr yn teithio’n rheolaidd i China yn ystod eu gyrfaoedd mewn busnes a chyllid yn y dyfodol. Mae amryw o’r myfyrwyr fu ar y daith wedi holi ynghylch y posibilrwydd o gael cyfnod astudio estynedig yn China, naill ai fel rhan o’u hastudiaethau israddedig neu ar lefel ôl-radd.”  

“Un o brofiadau mawr bywyd! Efallai nad yw rhywun yn meddwl gyntaf am China wrth ystyried lle i fynd ar daith, ac roedd gen i amheuon i ddechrau ynghylch mynd yno, ond roeddwn mor falch fy mod i wedi mynd yn y diwedd! Roedd gwneud cymaint o bethau mewn cyfnod mor fyr yn wych, ac fe wnaeth cymysgu â myfyrwyr eraill a staff a gwneud ffrindiau newydd y daith yn well fyth hyd yn oed. Roedd hon yn daith wirioneddol bwysig a diolch yn fawr Prifysgol Bangor.”  

Luke Edwards, Myfyriwr Blwyddyn Gyntaf BA Astudiaethau Busnes a Marchnata

"Roedd y daith i China yn gyfle mewn oes ac fe wnes i fwynhau pob agwedd arni. Fe wnaeth Ysgol Busnes Bangor waith rhagorol yn trefnu popeth mor dda ac rydw i'n ddiolchgar iawn."

Daniel Patman, Ail Flwyddyn BA Astudiaethau Busnes

"Hoffwn ddweud cymaint wnes i fwynhau fy hun ar y daith i China. Diolch i chi am ymweliad mor rhyfeddol."

Robert Pritchard, Blwyddyn Gyntaf BA Marchnata

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2011