Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Pencampwriaethau Rhwyfo Dan Do BUCS 2015-16

Stephanie FosterStephanie FosterBu dros 1,000 o gystadleuwyr o 35 sefydliad yn cymryd rhan ym Mhencampwriaethau Rhwyfo Dan Do Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain yn ddiweddar.

Enillodd myfyrwraig o Brifysgol Bangor, Stephanie Foster, y fedal aur yng nghategori Merched sydd ar Gychwyn.

Mae Steph, 19 oed, o Wigan yn astudio ar gyfer gradd Ecoleg Forol a Daearol Gymhwysol yn yr Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth.

Meddai Steph: "Rwyf wedi bod yn cystadlu mewn twrnameintiau CrossFit a Chodi Pwysau yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf ac rwyf wedi cael cryn dipyn o brofiad ar beiriant rhwyfo, ond y gystadleuaeth BUCS oedd y tro cyntaf i mi gystadlu mewn cystadleuaeth rhwyfo dan do.

"Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill y fedal aur. Rwyf wedi bod yn hyfforddi yn galed iawn, ac mae ennill rhywbeth yn deimlad gwych! Mae gan Dîm Rhwyfo Bangor ychydig o gystadlaethau yn dod i fyny dros y misoedd nesaf felly rwy'n edrych ymlaen at fod yn rhan o hynny a gweld sut y gall y garfan newyddian symud ymlaen.“

Meddai Iona Williams, Swyddog Datblygu Chwaraeon yng Nghanolfan Brailsford: "Mae hwn yn gyflawniad gwych a dyma’r fedal aur gyntaf i fyfyriwr Prifysgol Bangor ennill mewn digwyddiad rhwyfo BUCS."

Mae BUCS a Rhwyfo Prydain yn cydweithio i gefnogi cyfres o ddigwyddiadau rhwyfo dan do rhanbarthol a gynhaliwyd ac a drefnir gan glybiau prifysgol ar draws y DU. Mae hyn yn cael ei adnabod fel Cyfres Rhwyfo Dan Do Prifysgol (UIRS). Mae’r amseroedd a osodwyd o fewn y gyfres gymwys ar gyfer y Pencampwriaethau Rhwyfo Dan Do BUCS.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2016