Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol ar gau ddydd Gwener 2il Mawrth

O ganlyniad i’r rhybudd gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer heno a bore yfory, a’r angen i gwtogi ar deithio sydd ddim yn angenrheidiol, bydd y Brifysgol ar gau yfory (dydd Gwener, 2 Mawrth).

Gwnaethpwyd y penderfyniad yma er mwyn sicrhau diogelwch ein myfyrwyr, staff ac ymwelwyr.

Golygai hyn fod mwyafrif ein gweithgareddau – yn cynnwys pob darlith, seminar a tiwtorial etc - wedi eu gohirio.

Anogir staff i weithio o adref ble mae hynny’n briodol.

Cynghorir myfyrwyr a staff i gymryd gofal a dilyn y cyngor a roir gan y gwasanaethau brys, awdurdodau lleol a chwmniau teithio.

Disgwylir i’r tywydd drwg effeithio ar ffyrdd ac ar drafnidiaeth ac o ganlyniad ni ddylai myfyrwyr na staff deithio dros y dyddiau nesaf onibai ei bod hi'n ddiogel i wneud hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2018