Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Graddio: Lleucu Myrddin

Daw Lleucu Myrddin, 20, o Lwyndyrys, Y Ffôr, mae’n graddio gyda BA Cymdeithaseg a Hanes.

Cefndir:
Cefais fy magu ochrau Pwllheli, mynychais Ysgol Pentreuchaf, a oedd yn ysgol wledig braf iawn, cyn symud ymlaen i Ysgol Glan y Môr Pwllheli a Choleg Meirion Dwyfor. Dw I'n byw ym Mangor bellach, wedi astudio yma am dair mlynedd ac am barhau i fyw yma am flwyddyn arall tra’n gweithio fel Llywydd UMCB (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor).

Sut mae'n teimlo i fod graddio?
Braf iawn gwybod bod y gwaith caled wedi talu’n y pen draw, ac na fydd raid i mi sefyl arholiad byth eto, gobeithio!

Pam Bangor?
Roeddwn yn  ymwybodol o’r bywyd cymdeithasol Cymraeg bywiog sydd ar gael yma trwy ddigwyddiadau UMCB, a ches i ddim fy siomi!

Gweithio wrth astudio:
Yn ystod fy nhrydedd mlynedd yn astudio bues i'n gweithio’n rhan amser i Undeb Myfyrwyr Bangor o ddiwedd Awst tan fis Mawrth, oedd yn brofiad gwych am i mi ddysgu llawer o sgiliau newydd ac roeddwn I'n ennill digon o gyflog i dalu’r rhent. Ni fuodd hynny’n straen ychwanegol tan y mis olaf wrth i ddyddiad cyflwyno’r traethawd hir agosáu!

Clybiau a chymdeithasau:
Roedd UMCB yn ganolog iawn i'm mywyd i fel myfyrwraig. Bues i’n rhan o’r pwyllgor gwaith am dair mlynedd fel Cynrychiolydd y Flwyddyn Gyntaf, Llywydd JMJ a’r Cymric, ac yn mynychu’r holl ddigwyddiadau, yn ogytsal â rhai o ddigwyddiadau Cymdeithas John Gwilym Jones, Cymdeithas y Dysgwyr a bod yn aelod o Aelwyd JMJ.  Yn ogystal, bues i'n rhan o dîm rygbi merched y Cymric, ac yn gapten arnynt yn ystod fy mlwyddyn olaf oedd yn lot o hwyl. Bues i’n ymwneud â Chymdeithas Plaid Ifanc Bangor trwy gydol fy nghyfnod ym Mangor hefyd.

Uchafbwynt:
Mae’r cwbl wedi bod yn wych! Dw i wir wedi mwynhau bob digwyddiad, bob trip rygbi a Rhyng-gol, ac wedi cael yr amser gora ‘rioed yn byw hefo’n ffrindia gora.

Y dyfodol:
Dw i wedi dechrau arni fel Llywydd UMCB yn barod ac yn edrych ymlaen i wneud y swydd honno am flwyddyn, ond Duw a wyr be wnâi nesa. Lle bynnag y bydda’i dw i’n gobeithio y byddai’n hapus ac yng nghanol cwmni da.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2019