Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Tîm futsal Prifysgol Bangor yn cael eu dyrchafu i’r Brif Gynghrair

Capiwyd tîm Futsal Prifysgol Bangor flwyddyn hynod o Bêl-droed/Futsal wrth iddynt ddod yn dîm cyntaf o’r Brifysgol  i gael eu dyrchafu i brif gynghrair Prifysgolion Prydain er cof diweddar. 

Yn dilyn llwyddiant tîm cyntaf y Dynion wrth ennill y gynghrair a’r gwpan a dwywaith ddyrchaf tîm y Merched, roedd y tîm Futsal yn gwybod y byddent yn cael dyrchafiad i’r Uwch Gynghrair pe baent yn ennill gêm ail-gyfle tair-ffordd yn erbyn Prifysgol Manceinion a Phrifysgol Durham. Cymhwysodd Futsal Prifysgol Bangor i’r gemau ail-gyfle wrth fynd yn ddiguro yn y ddau dwrnameint ym Mhrifysgolion Efrog a Glyndŵr i ennill Cynhadledd Gogledd is-adran 1A.

Ar ôl dechrau araf yn y gêm gyntaf o’r dydd yn erbyn Prifysgol Durham; Darganwyd Bangor eu hunain 7-3 i lawr ar hanner amser.  Cafodd ad-drefniant hanner amser gan y staff hyfforddi effaith syth wrth i Fangor gymryd rheolaeth cyflym dros y gêm a crafangu eu ffordd yn ôl i fewn i’r gêm.  Gyda’r sgôr yn 8-7 i Durham a dau funud yn weddill, a llawer iawn o bwysau a chyfleoedd i Fangor, roedd Durham yn gallu ymwahanu a selio buddugoliaeth 9-7 gyda dim ond 30 eiliad ar ôl ar y cloc.

Fodd bynnag, gyda Manceinion wedi curo Durham 8-7 mewn gêm cynharach, roedd pob tîm yn gyfartal ar bwyntiau yn mynd i mewn i’r gêm derfynol rhwng Bangor a Phrifysgol Manceinion.  Gan wybod y byddai buddugoliaeth o 4 gôl clir yn anfon Bangor i fewn i’r Brif gynghrair ar wahaniaeth goliau, ymosododd Fangor o’r chwiban cyntaf, ac mewn gwrthgyferbyniad llwyr i’r gêm gyntaf darganwyd eu hunain 5-1 ar yr egwyl.  Roeddynt yn gwybod ar yr amod nad oeddent yn colli’r ail hanner y byddent yn chwarae futsal prif gynghrair y flwyddyn nesaf.  Parhawyd i chwarae’r un ffordd yn yr ail hanner gyda’r canlyniad mewn dim amheuaeth gan eu bod yn dod i’r frig argyhoeddiadol fel enillwyr 15-3 i selio’r ddyrchafiad.

Dywedodd Swyddog Datblygu Pêl-droed Prifysgol Bangor a Hyfforddwr Futsal, Gareth Williams:

“Rydym wedi gwneud datganiad mawr ym myd Futsal gyda’n dyrchafiad i’r brif gynghrair ac mae’n ymdrech fawr gan y bechgyn.  Mae Futsal yn cymryd ymrwymiad ychwanegol ar ben eu gweithgareddau  pêl-droed arferol a rydym wedi llwyddo i gadw’r tîm yn gweithio’n galed drwy gydol y flwyddyn ac wedi cael ein gwobrwyo gyda lle yn y prif gynghrair y tymor nesaf”.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2014