VINTAGE 2014

Ar noson olaf mis Ebrill daeth holl fyfyrwyr y drydedd flwyddyn, a darlithwyr Ysgol y Gymraeg, ynghyd mewn cinio ffarwel ym mwyty Dylan’s ym Mhorthaethwy.

Cafwyd noson hwyliog mewn awyrgylch anffurfiol, ac yn dilyn araith bwysfawr gan Bennaeth yr Ysgol, fe ddosbarthwyd nifer o ‘wobrau’ drudfawr i’r myfyrwyr am eu campau yn ystod y flwyddyn.

Diolch i bawb am eu cwmni ardderchog, ac yn arbennig i Carys Tudor am drefnu’r cyfan a sicrhau bod y noson yn llwyddiant mawr.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2014