Y Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn mynd i'r Gwobrau Cenedlaethol!

Mae'n wythnos falch i Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth gyda'r newyddion bod Cymdeithas Ddaearyddiaeth y myfyrwyr wedi cael ei henwebu ar gyfer 'Cymdeithas y Flwyddyn' yng Ngwobrau Cenedlaethol NUS Cymru.

Mae hyn yn dilyn llwyddiant yn 2012 pan dderbyniodd y Gymdeithas Ddaearyddiaeth wobrau o fri 'Cymdeithas y Flwyddyn' a 'Gwobr Amgylcheddol' yng ngwobrau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor.  Roedd y gwobrau'n cydnabod eu hymgyrchoedd ar Fasnach Deg ac ‘Wythnos Mynd yn Wyrdd’, yn ogystal â theithiau a arweiniwyd gan fyfyrwyr i Lundain, Dulyn ac i'r Hwylfan, heb anghofio digwyddiadau cymdeithasol gwych fel barbeciws a dawnsfeydd y Nadolig a'r haf a oedd wedi gwerthu allan. 

Yn ystod gwobrau Prifysgol Bangor, enillodd y Cadeirydd, Chris Bibby Wobr Aur, ac enillodd yr Is-Gadeirydd, Charlie Wild, Wobr Arian am gyfraniadau neilltuol i'w hundeb myfyrwyr.  Yn awr, ar ôl derbyn dros 80 o enwebiadau, bydd y Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn hedfan y faner dros Fangor yn y Gwobrau Cenedlaethol, i'w cynnal yng Nghasnewydd yn ddiweddarach fis nesaf.

Dywedodd y Cadeirydd ar gyfer 2011/12, Chris Bibby, “rydw i'n hynod falch ein bod ni wedi dod mor bell â hyn. Mae hyn y tu hwnt i ddisgwyliadau'r holl bwyllgor.  Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb y gwaith neilltuol a gawsom gan y pwyllgor, a'r ymdrech fawr gan ein holl aelodau a staff a fwynhaodd pob eiliad o'r flwyddyn. Mae cael eich enwebu am y gwobrau'n unig yn rhywbeth, ac os byddwn ni'n ei ennill, mi fydd yn golygu cymaint i'n hadran ym Mangor, i staff a myfyrwyr fel ei gilydd”.

Enwebwyd Chris eisoes ar gyfer 'Myfyriwr Cenedlaethol y Flwyddyn' Yn y seremoni wobrwyo.  Enwebwyd Undeb y Myfyrwyr Bangor ar gyfer ‘Undeb y Myfyrwyr Addysg Uwch y Flwyddyn' hefyd. 

Da iawn i bawb a gymerodd ran!

http://www.nusconnect.org.uk/news/article/wales/Shortlisted-for-the-NUS-Wales-Awards-2013/

Awards Ceremony 2012: Winning Society of the yearSeremoni Wobrwyo 2012: Cymdeithas Fuddugol y Flwyddyn

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2013