Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ychwanegu at rysáit unigryw JMJ!

Ar drothwy’r flwyddyn academaidd newydd, mae tîm Gwasanaethau Eiddo a’r Campws ym Mhrifysgol Bangor yn brysur yn sicrhau bod popeth yn ei le ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rhai fydd yn dychwelyd i’r neuaddau preswyl.

Fel rhan o gynllun cynnal a chadw’r Brifysgol, mae’r tîm newydd gwblhau gwaith adnewyddu ceginau Neuadd JMJ, gwerth dros £100,000.

Dywedodd Gethin Morgan, Llywydd UMCB: “Bangor yw’r prif ddarparwr addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg, felly mae’n gwbl briodol fod y Brifysgol yn cynnig llety o’r ansawdd gorau i gyd-fynd â’r ddarpariaeth eang o fodiwlau a chyrsiau sydd ar gael drwy’r Gymraeg yma.”

Dywedodd Iwan Evans, Llywydd JMJ: "Rydym yn hynod o falch ein bod wedi derbyn ceginau o safon mor uchel yn Neuaddau JMJ! Mae'r ceginau modern, hardd yma wedi codi apêl yr adeilad, sydd yn siŵr o hybu Cymreictod y Brifysgol drwy ddenu mwy o siaradwyr Cymraeg i fyw yn JMJ. Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr am y flwyddyn sydd i ddod!"

Dewiswyd Prifysgol Bangor fel y gorau ym Mhrydain am ei Llety Myfyrwyr yng ngwobrau blynyddol WhatUni.com Student Choice Awards 2018, ac yn ddiweddar enillodd dair gwobr yn y National Student Housing Awards, sef, Rheolaeth Amgylcheddol Orau, Rhyngrwyd Orau a Marc Ansawdd Llety Rhyngwladol.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2018