Ymweliad Llundain

Yn ddiweddar, aeth grŵp o is-raddedigion o Flwyddyn 2, sy'n dilyn gwahanol gyrsiau yn Ysgol Busnes Bangor, i Lundain am 3 diwrnod fel rhan o fodiwl yr ‘Ymweliad Astudio â Llundain’. Yn ystod eu harhosiad, cawsant gyfle i weld Tai’r Myfyrwyr tu allan i Dai'r Senedd yn LlundainMyfyrwyr tu allan i Dai'r Senedd yn LlundainSenedd, San Steffan, Banc Lloegr, y Comisiwn Cystadleuaeth a Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012