Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yr Adran Gymraeg ym Mangor

Adran gyfeillgar a chroesawgar dros ben yw’r adran Gymraeg ym Mangor. Wedi’i llenwi gyda staff anhygoel, y maent yn gwneud ymdrech ardderchog i wneud yn siwr bod pawb yn teimlo’n gartrefol wrth iddyn nhw symud i Fangor. Y mae gan yr adran feysydd eang rhyngddynt yn ymestyn o Lenyddiaeth yr Oesoedd Canol hyd at Weithdai Cynganeddu – mae ‘na fodiwl ar gyfer pawb.

“Ar ddechrau fy mlwyddyn gyntaf ym Mangor, ges i lawer o gymorth oddi wrth yr adran. Roedden nhw’n sicrhau fy mod i’n iawn, ac yn cynnig llawer o help gyda rhannau o’r cwrs nad oeddwn yn deall yn iawn” – Rhys Dilwyn Jenkins, Myfyriwr bl. 2 (ail iaith)

Y mae’r cwrs yn ddiddorol dros ben. Hyd yn oed os yr ydych yn dod i Fangor yn astudio gradd sengl, neu radd cyd-anrhydedd, y mae amrywiaeth o fodiwlau i ddewis rhyngddyn nhw. Yn y flwyddyn gyntaf, ceir y cyfle i ddilyn y modiwl Beirniadaeth Lenyddol Ymarferol, sydd yn eich dysgu sut i edrych ar farddoniaeth mewn ffordd wahanol, ac i edrych trwy’r cerddi i weld negeseuon cudd sydd yn bodoli. Hefyd, ceir y cyfle i ddilyn y modiwl “Theatr Fodern Ewrop” sydd yn canolbwyntio ar ddramâu Ewropaidd dros gyfnod o amser. Y mae’n hynod o ddiddorol i gael asesu’r wahanol fathau o ddamcaniaethau theatraidd a fodolir ers canrifoedd, a sut yr oedd yn datblygu wedi i nifer o ddigwyddiadau hanesyddol.

Yn symud ymlaen at yr ail flwyddyn a’r drydedd flwyddyn, y mae’r modiwlau yn ffocysu’n fwy ar y Gymraeg ei hunan. Y mae cyfle ichi ddysgu sut i lunio’r Gynghanedd, o dan feistr y Gynghanedd, ac mae ‘na fodiwl ar gael sydd yn trafod Llenyddiaeth Gymraeg America, sydd yn unigryw i Brifysgol Bangor. Y mae’r adran yn glos iawn, ac yn cynnig help i fyfyrwyr iaith gyntaf, ail-iaith a myfyrwyr hyn hefyd.

“Mae’r adran Gymraeg wedi bod yn gartrefol iawn imi ers y cychwyn cyntaf. Mae hi’n adran fechan, sy’n golygu ein bod ni fel myfyrwyr yn cael digon o sylw! Mae dewis y modiwlau’n eang iawn, a’r darlithoedd yn ddiddorol. Mae’n debyg mai’r peth gorau am y cwrs a’r ysgol academaidd yw’r berthynas agos rhwng y myfyrwyr a’r staff.” – Manon Elwyn Hughes, Myfyriwr bl. 2 (iaith gyntaf)

Y mae nifer o bobl sydd yn dilyn y cwrs Cymraeg yn mynd ymlaen i wneud cwrs MA yn y Gymraeg yma ym Mangor, gan fod yr adran mor gartrefol iddynt. I’r rheiny nad ydynt yn aros, y mae gradd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor yn agor drysau iddynt. Y mae rhai pobl yn dilyn cwrs TAR ac yn mynd ymlaen i fod yn athrawon, ac y mae rhai pobl yn dilyn trywydd y gyfraith –ac y mae rhai pobl yn cael swyddi gyda S4C, ac yn hyrwyddo’r Gymraeg drwy’r cyfryngau! Y mae gradd yn y Gymraeg o Fangor yn hybu llawer o bobl i fyw yn y byd Cymraeg, ac yn eu hannog i ddod o hyd i swydd cyfrwng Cymraeg hefyd. Y mae’n rhaid pwysleisio’r pwysigrwydd swyddi dwyieithog, ac y mae ôl-raddedigion yr adran Gymraeg ym Mangor yn llwyddo i gael swydd yn syth wrth raddio.

Ysgrifennwyd gan Rhys Dilwyn Jenkins, myfyriwr Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014