Ysgoloriaeth PhD Ysgol y Gymraeg

Drwy haelioni Ymddiriedolwyr Cronfa Park-Jones, cynigir ysgoloriaeth yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor i astudio ar gyfer PhD. Cynigir cyfanswm o £11,000 y flwyddyn am 3 blynedd yn llawn-amser (caniateir hefyd geisiadau rhan-amser) i dalu ffioedd y cwrs a chyfrannu at gostau cynhaliaeth. Y dyddiad cau yw 28 Gorffennaf 2017. Ceir mwy o wybodaeth fan hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mehefin 2017