Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Myfyriwr: Catrin Gruffudd – Cerddoriaeth Bmus

Catrin GruffuddCatrin Gruffudd

Catrin, o Ddeiniolen yn astudio Cerddoriaeth Bmus ym Mhrifysgol Bangor.

Pam Bangor?

Roedd yr elfen o fywyd Cymreig yn hollbwysig i mi. Roedd hefyd yn bwysig fy mod yn gallu astudio fy nghwrs drwy'r Gymraeg.

Y Cwrs...

Cwrs 3 blynedd sy'n archwilio pob twll a chornel o'r byd cerddoriaeth. Mae ystod eang o fodiwlau ar gael, a phob un yn cynnig agwedd gwahanol, diddorol o'r maes.

Diwrnod Agored...

Profiad gwerthfawr iawn, dyma pryd y gwnes i syrthio mewn cariad a'r brifysgol. Cyfle i adnabod yr ardal, yr adran a'r darlithwyr.

Neuadd JMJ

Mae byw yn Neuadd JMJ yn well na ddychmygais erioed. Bywyd cymdeithasol gwych.

Cefnogaeth

Y brifysgol yn 100% cefnogol. Mae digonedd o wasanaethau sy'n cefnogi myfyrwyr ar draws y brifysgol.

Cymorth gan Arweinwyr Cyfoed a Tiwtor Personol

Cefais decst gan fy arweinydd cyfoed cyn cyrraedd y brifysgol, rodd hyn o gymorth mawr. Mae fy nhiwtor personöl wedi rhoi llawer o gymorth i mi ers cyrraedd hefyd.

Uchafbwynt?

Yr Eisteddfod Rhyng-gol ym Mangor. Un o benwythnosau gorau fy mywyd. Y profiad o gystadlu gyda Aelwyd JMJ yn un gwych.

Dyfodol...

Gobeithaf ddilyn cwrs ymarfer dysgu ar ol graddio. Hoffwn unai bod yn athrawes uwchradd cerddoriaeth, neu arbenigo mewn addysg arbennig gan ganolbywntio ar therapi cerdd.