Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Proffiliau Myfyrwyr Israddedig

Megan Wyn OwenMegan Wyn Owen

Megan Wyn Owen – Peirianneg Electronig

Mae Megan Wyn Owen, o Lanfechell, Ynys Môn, ac yn astudio Peirianneg Electronig.

Mae Bangor yn lle gwych i astudio, a digon o bethau i'w gwneud drwy'r amrywiaeth o glybiau.

Jade ParsonsJade Parsons

Jade Parsons – BM (Anrhydedd) Bydwreigiaeth

Daw Jade Parsons o Dreffynnon. Fe fynychodd Ysgol Uwchradd Treffynnon a Choleg Cambria cyn dod i Fangor.

Mae'n ysgol wych i fyfyrwyr gofal iechyd. Mae'n groesawgar a chyfeillgar gyda staff cefnogol gwych

Erin JonesErin Jones

Erin Jones – Nyrsio Oedolion

Mae Erin Jones o Bontnewydd, ger Caernarfon, yn astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor.

I bwy bynnag sydd yn bwriadu astudio trwy’r Gymraeg - cerwch amdani, mae digon o help ar gael, arian i helpu gyda’r cwrs a chymorth academaidd.

Elliot GoddardElliot Goddard

Elliot Goddard – BSc Dylunio Cynnyrch

Daw Elliot Goddard o Nelson, Caerffili yn ne Cymru. Cyn dod i Fangor, astudiodd yn UWC Atlantic College yn Llanilltud Fawr.

Yr hyn rwy'n ei garu am y cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor yw bod gennym ddarlithwyr gwybodus iawn gyda phrofiad yn y diwydiant.

Wil ChidleyWil Chidley

Wil Chidley – Daearyddiaeth Ffisegol ac Eigioneg

Myfyriwr yn ei ail flwyddyn ydi Wil ac yn wreiddiol o Dudweiliog. Mae’n astudio Daeryddiaeth Ffisegol ac Eigioneg.

Dewisais ddod i astudio yma oherwydd ei bod yn adran sy’n cael ei hadnabod am ei llwyddiant yn ryngwladol, a honno ar stepen fy nrws.

Nia Hâf Nia Hâf

Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig.

Miriam Forrest OwenMiriam Forrest Owen

Miriam Forrest Owen – Athroniaeth a Chrefydd

Miriam Forrest Owen, o Ynys Môn, sy’n astudio Athroniaeth a Chrefydd.

Mae’r cwrs Athroniaeth a Chrefydd yn un hynod o ddiddorol, gan gynnig amrywiaeth eang o fodiwlau. Mae’r darlithwyr yn glên ac yn gefnogol iawn, ac maent yn ceisio helpu myfyrwyr gyda pob agwedd o’u gwaith neu gydag unrhyw bryderon.

Llio Wyn OwenLlio Wyn Owen

Llio Wyn Owen – Athroniaeth a Chrefydd

Mae Llio Wyn Owen, o Ynys Môn, yn astudio Athroniaeth a Chrefydd ym Mangor.

Mae bod yn Gymraes ym Mangor yn anhygoel. Mae modd astudio llawer o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, mae bod yn rhan o neuadd JMJ yn brofiad bythgofiadwy, ac mae’r gymuned yn un gartrefol iawn.

Gwen Alaw WilliamsGwen Alaw Williams

Gwen Alaw Williams – Cymraeg

Gwen yn astudio Cymraeg, ac o Lanberis. Mae hi'n byw yn Neuadd John Morris-Jones.

Mae byw mewn neuadd wedi fy ngwneud yn fwy annibynnol wrth goginio ac ati. Rwyf hefyd yn byw mewn neuadd Gymraeg sydd yn brofiad arbennig iawn gan fod pawb fel un teulu mawr.

Catrin GruffuddCatrin Gruffudd

Catrin Gruffudd – Cerddoriaeth Bmus

Catrin, o Ddeiniolen yn astudio Cerddoriaeth Bmus ym Mhrifysgol Bangor.

Profiad gwerthfawr iawn, dyma pryd y gwnes i syrthio mewn cariad a'r brifysgol. Cyfle i adnabod yr ardal, yr adran a'r darlithwyr.

Lleucu MyrddinLleucu Myrddin

Lleucu Myrddin – Cymdeithaseg a Hanes

Mae Lleucu Myrddin sy'n wreiddol o Bwllheli yn astudio Cymdeithaseg a Hanes ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd yn ddifyr i mi weld pa fath o fodiwlau oedd ar gael fel rhan o'r cwrs ac i ddod i adnabod y Brifysgol yn well.