Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Myfyriwr: Jade Parsons – BM (Anrhydedd) Bydwreigiaeth

Jade ParsonsJade Parsons

Daw Jade Parsons o Dreffynnon. Fe fynychodd Ysgol Uwchradd Treffynnon a Choleg Cambria cyn dod i Fangor.

Beth wnaeth i chi benderfynu astudio'r cwrs?

Rydw i'n frwd iawn dros fydwreigiaeth, ac ni allaf weld fy hun yn gwneud unrhyw beth gwahanol.

Wnaethoch chi ddod i Ddiwrnod Agored?

Do, mi wnes i. Roeddwn i wrth fy modd pa mor gyfeillgar oedd y staff, ac agosrwydd carfan fach.

Ydi astudio ym Mangor wedi rhoi unrhyw gyfleoedd penodol i chi?

Fe wnaeth rhoi pythefnos o leoliadau dewisol i ni fy ngalluogi i brofi uned fwy a phrofi pethau na fyddwn i wedi'i wneud yn yr ymddiriedolaeth rydw i'n hyfforddi ynddi.

Sut brofiad oedd yr wythnos groeso ym Mangor i chi?

Roedd yn hyfryd. Mi wnes i fwynhau'r diwrnod serendipedd. Mi wnes i setlo'n dda.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i bobl sy'n meddwl gwneud cais i Fangor?

Mae'n ysgol wych i fyfyrwyr gofal iechyd. Mae'n groesawgar a chyfeillgar gyda staff cefnogol gwych.

Beth yw'r uchafbwynt/peth gorau ynghylch bod yn fyfyriwr ym Mangor?

Dim ond bod yn fyfyriwr bydwreigiaeth yn gyffredinol. Mae wedi bod yn anhygoel! Rydw i wedi dysgu cymaint. Ni allaf ddiolch digon i'r ysgol am gynnig lle i mi ar gwrs mor gystadleuol. Yn ddiweddar hefyd cefais fy rhoi ar y rhestr fer am wobr myfyriwr bydwreigiaeth y flwyddyn y British Journal of Midwifery Practice Awards 2019, sy'n anhygoel!

Beth ydych chi wedi'i fwynhau'n arbennig am eich cwrs?

Rwyf wedi mwynhau fy maich achosion dilyniant yn arbennig, yn dilyn menywod o ddechrau beichiogrwydd, ac ar alw am yr enedigaeth, a'u gweld hyd at y cyfnod ôl-enedigol. Fe wnes i hefyd fwynhau fy lleoliad dewisol yn Ysbyty Merched Lerpwl

Sut ydych chi'n meddwl y bydd y cwrs ym Mangor yn eich helpu?

Mae gan y cwrs gyfradd gyflogaeth o 100%, rydym wedi'n hyfforddi i safon uchel ac yn barod i ymarfer yn broffesiynol gyda gwybodaeth ragorol.

Crynhowch eich profiad ym Mangor mewn brawddeg.

Rwy'n ffodus fy mod wedi cael lle i astudio bydwreigiaeth ym Mangor. Mae wedi bod yn bleser llwyr ac wedi gwireddu fy mreuddwyd!

Beth y byddwch yn ei golli fwyaf am Fangor pan fyddwch yn gadael?

Y darlithwyr a'u cefnogaeth

Disgrifiwch Bangor mewn tri gair

Unigryw, Cyfeillgar a Chroesawus.