Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Myfyriwr: Megan Wyn Owen – Peirianneg Electronig

Megan Wyn OwenMegan Wyn Owen

Mae Megan Wyn Owen, o Lanfechell, Ynys Môn, ac yn astudio Peirianneg Electronig.

Y Cwrs

“Mae Bangor yn cynnig yr opsiwn i astudio rhai modiwlau yn y Gymraeg os dymunir, ag roeddwn i'n hoffi'r opsiwn o allu wneud hyn.

Mae'r cwrs wedi'i rannu rhwng modiwlau sydd yn cael eu dysgu trwy ddarlithoedd, a sesiynau ymarferol yn y labordai. Mae'r cydbwysedd rhwng y darlithoedd a'r sesiynau yn y labordai wedi sicrhau fy mod yndeall y gwaith wrth i mi adeiladu cylchedau sydd wedi cael eu disgrifio yn y darlithoedd. Rwy'n hoffi'r ffaith fod y nifer o fyfyrwyr yn ein blwyddyn yn fach, sydd yn ei gwneud hi'n haws trafod y gwaith yn y darlithoedd.

Astudio ym Mangor

Mae Bangor yn le gwych i astudio, a digon o bethau i'w gwneud drwy'r amrywiaeth o glybiau. Mae gwasanaethau’r Brifysgol yn ddefnyddiol: er enghraifft, y gwasanaethau myfyrwyr, sydd yn fodlon helpu beth bynnag yw'r broblem. Mae'r darlithwyr ym Mangor ar gael bob tro i gynnig cymorth os oes unrhyw broblem efo modiwl neu waith cwrs.”

Profiad Gwaith

"Yn ystod gwyliau'r haf rhwng fy mlwyddyn gyntaf a'r ail roeddwn i'n ffodus o dderbyn interniaeth gyda Pharc Gwyddoniaeth MSparc. Yn ystod y profiad gwaith, roedd y parc yn cael ei adeiladu, ac roeddwn yn gweithio ym maes Gweithrediadau a Rheoli Project.

Wnes i ddod o hyd i'r profiad gwaith drwy edrych ar yr adran gyflogadwyedd ar wefan Bangor lle mae'r Brifysgol yn hysbysebu interniaethau i fyfyrwyr.

Roedd gweithio mewn sefydliad peirianneg proffesiynol yn golygu fy mod yn delio gyda nifer o wahanol gwmnïau a oedd yn dod i'r safle i drafod gwahanol agweddau o'r gwaith adeiladu. Roedd hyn yn cynnwys trafod gyda pheirianwyr mecanyddol, trydanol, a sifil.

Yn ogystal â hyn, roedd dogfennau pwysig yn cael eu monitro - er enghraifft lluniau technegol o'r adeilad - ac roedd rhain yn cael eu cofrestru yn wythnosol. Cefais brofiad o fynd allan ar y safle a gweld yr adeilad yn cael ei adeiladu, ac roedd hynny yn brofiad ymarferol gwych. Yn ystod y profiad gwaith, roeddwn yn gallu defnyddio'r sgiliau roeddwn wedi'u datblygu ar fy nghwrs fel sgiliau gweithio mewn tîm, delio efo a datrys problemau, cyfathrebu, ac yn y blaen."