Proffil Myfyriwr: Nia Hâf – Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau

Nia Hâf Nia Hâf

Daw Nia yn wreiddiol o Lanrug ger Caernarfon. Mae Nia yn byw yn Neuadd John Morris-Jones ym Mangor ac yn astudio Cymraeg, Theatr a’r Cyfryngau.

Pam Bangor?

Bangor ydy’r unig brifysgol sy’n gwneud y cwrs a hefyd am fod UMCB a’r Gymdeithas Gymreig i'w chael yma.

Y Cwrs …

Amrywiaeth o fodiwlau – hanes Cymru ochr yn ochr â ffilm yr 21ain ganrif. Bron yn amhosib diflasu ar y cynnwys! Digon o gyfle i gymdeithasu â myfyrwyr di-Gymraeg yn ogystal â gweithio yn fy iaith fy hun.

Neuadd Breswyl …

Hwyl! Byth yn teimlo’n unig, hydnoed wrth weithio yn eich llofft ar eich pen eich hun! Cyfle gwych i ddod i adnabod pobl, a ffrindiau newydd sbon yn ffrindiau gorau mewn dim.

Bangor fel lle i fyw ac astudio …

Hollol annisgwyl! Gan fy mod yn byw Llanrug sy'n agos i Fangor, roeddwn i'n poeni nad oeddwn am gael profiadau newydd. Ond roeddwn yn hollol anghywir! Mwynhau go iawn!

Bangor ar gyfer myfyrwyr Cymraeg ...

Y gorau! Mae gan Fangor gymaint o urddas a hwyl wrth ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Ryng-golegol a’r Urdd.

Cymwysterau Cyflogadwyedd Bangor?

Cymhelliant go-iawn i fynd ati i wirfoddoli, a thrwy hynny, gymdeithasu.

Cefnogaeth …

Teimlo bod llwyth o gefnogaeth a wastad yn gwybod lle i droi pan dwi angen ychydig o help ychwanegol. Canolfan Sgiliau Iaith Gymraeg wedi bod yn llawer o help!

Cyngor …

Peidiwch â phoeni cyn dod. Bydd pob dim yn disgyn i’w le!

Uchafbwynt ...

Yr Eisteddfod Ryng-golegol – a’r fuddugoliaeth!

Ar ôl graddio?

Bod yn hapus ym mha bynnag swydd y byddaf ynddi, a defnyddio'r sgiliau a gefais yn ystod fy nghyfnod ym Mangor.