Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Myfyriwr: Nia Rogers – BA yn Hanes

Nia RogersNia Rogers

Pam dewis Bangor?

Roeddwn i wrth fy modd â'r cwrs yma ym Mangor a'r hyn oedd ganddyn nhw i'w gynnig ynghyd â'r Brifysgol gan ei fod yn teimlo fel cartref oddi cartref.

Y Cwrs

Yr hyn rwy'n ei fwynhau fwyaf yw dysgu mwy a mwy am fy hoff bwnc sef hanes. Mae fy seminarau yn hwyl oherwydd fy mod i'n gallu siarad am fy marn ar bynciau rydw i'n eu caru a gallu dysgu gan eraill ac mae'r hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud yn ddiddorol iawn.

Clybiau a Chymdeithasau

Rwy'n aelod o’r gymdeithas trampolinio.

Lleoliad

Mae’n gwneud i mi deimlo’n falch o fod yn Gymraeg ac yn caru fy niwylliant ac iaith. Rwyf wrth fy modd fod Eryri a'r môr mor agos i Fangor.