Proffil Myfyriwr: Seren Evans – Gwyddorau Chwaraeon

Seren EvansSeren Evans

Mae Seren Evans o’r Bala ac yn astudio Gwyddorau Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor.

Pam Bangor?

Mi wnes i benderfynu astudio ym Mangor oherwydd y lleoliad ac hefyd bod safon y dysgu mor uchel.

Diwrnod Agored…

Roedd pawb yn groesawgar iawn ar y Diwrnod Agored, nid yn unig yr Arweinwyr Cyfoed, ond pobl yn gyffredinol. Roedd y dydd wedi ei drefnu’n dda iawn ac roeddwn yn gwybod fy mod i eisiau astudio yma.

Clybiau a Chymdeithasau…

Mae gymaint o glybiau a chymdeithasau yma ym Mangor, sydd yn gwneud yr holl brofiad yn well fyth.

Byw mewn neuaddau…

Mae byw mewn neuaddau’n rhoi’r cyfle i chi fyw’n annibynnol mewn awyrgykch hamddenol.

Bangor a’r areal…

Er bod Bangor yn ddinas, mae’n debyg iawn i fy nghartref yn y Bala. Mae’r bobl mor gyfeillgar ac yn barod i helpu os ydych yn newydd i’r ardal.

Cefnogaeth…

Mae cefnogaeth dda i’w gael ym Mangor, yn ariannol ac fel arall.

Wythnos Groeso…

Roedd yr Wythnos Groeso yn un o’r wythnosau gorau dwi wedi ei gael ym Mangor. Fe wnaeth yr Arweinwyr Cyfoed fy helpu i fynd o gwmpas a fy nghynghori ar y llefydd gorau i fynd ar nosweithiau allan.