Myfyrwyr Bangor – myfyrwyr bodlon!

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig profiad prifysgol unigryw. O’n lleoliad trawiadol yn agos at y mynyddoedd a’r môr i ein cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf ac addysgu o safon, byddwch yn dod o hyd i’r amgylchedd delfrydol i ddatgloi eich potensial a mynd y tu hwnt i bob disgwyl.

Mae canlyniadau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr. Mae’r canlyniadau – a ryddhawyd Gorffennaf 2019 – yn gosod Bangor ymysg y 10 uchaf o brifysgolion y DU am foddhad myfyrwyr*.

Traddodiad hir o addysgu rhagorol

Meddai’r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymateb i’r canlyniadau:

“Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn darparu addysgu rhagorol a chefnogaeth gref i fyfyrwyr ers dros 130 mlynedd, ac rwyf wrth fy modd yn gweld bod canlyniadau'r arolwg yn adlewyrchu hyn unwaith eto.

“Mae'r ffaith ein bod wedi ein rhestru yn y 10 uchaf am dair mlynedd yn olynol yn profi bod myfyrwyr ym Mangor wrth eu bodd gyda'u dewis o brifysgol."

Eleni, o'r holl Brifysgolion sy'n cynnig ystod eang o bynciau, mae Bangor yn y nawfed safle yn y DU, gyda chyfradd boddhad cyffredinol o 88%. Mae hyn uwchlaw cyfartaledd y DU o 84%, a chyfartaledd Cymru o 85%.

Cymorth, Cefnogaeth a Chyfeillgarwch

Mae manteision eraill astudio ym Mangor yn cynnwys llety modern, cefnogaeth gan arweinwyr cyfoed ac aelodaeth am ddim o glybiau a chymdeithasau. Mae’r Brifysgol hefyd yn darparu cymorth gyda datblygiad personol a gyrfaol drwy Wobr Cyflogadwyedd Bangor. Mae yna hefyd opsiwn i fyfyrwyr ddatblygu profiad rhyngwladol drwy’r cynllun astudio dramor.

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau yn gwella profiad myfyrwyr ym Mangor ymhellach. Mae canolfan Pontio a phentref myfyrwyr Santes Fair wedi agor yn ddiweddar ac mae cyfleusterau chwaraeon newydd ymhlith y datblygiadau.

*ag eithrio sefydliadau arbenigol.