Myfyrwyr Bangor – myfyrwyr bodlon!

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig profiad prifysgol unigryw. O’n lleoliad trawiadol yn agos at y mynyddoedd a’r môr i ein cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf ac addysgu o safon, byddwch yn dod o hyd i’r amgylchedd delfrydol i ddatgloi eich potensial a mynd y tu hwnt i bob disgwyl.

Mae canlyniadau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr. Mae’r canlyniadau – a ryddhawyd Awst 2017 – yn gosod Bangor ymysg y 10 uchaf o brifysgolion y DU am foddhad myfyrwyr*.

Traddodiad hir o addysgu rhagorol

Meddai’r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymateb i’r canlyniadau:

"Mae'r canlyniadau hyn yn gadarnhad gwych o'n gweithgareddau ac, yn wir, o werthoedd Prifysgol Bangor.  Mae gennym enw da am ddarparu addysgu a chefnogaeth ragorol i fyfyrwyr, ac mae'r canlyniadau gwych hyn yn adlewyrchu hynny. Bydd y data hefyd yn ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr, a fydd yn penderfynu lle i fynd i brifysgol yn ystod yr wythnosau nesaf."

Llwyddodd tri chwrs gradd ar ddeg i ennill sgôr boddhad o 100% gan y myfyrwyr a llwyddodd naw maes pwnc cyffredinol hefyd i ennill sgôr boddhad o 100%, sy'n eu gosod ar frig tabl eu pwnc yn y DU.  Mae sgôr boddhad cyfartalog Prifysgol Bangor o 90% yn uwch na'r sgôr cyfartalog o 84% yn y DU a Chymru.

Clod ar gyfer Profiad Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Mae canlyniadau’r ACM ymysg llwyddianau eraill i'r Brifysgol, yn cynnwys ennill y wobr am y clybiau a chymdeithasau gorau ym Mhrydain (WhatUni Student Choice Awards 2017). Cafodd y Brifysgol hefyd ei gosod yn y drydydd safle'n genedlaethol yng nghategori 'Prifysgol y Flwyddyn' yn ogystal â dod yn drydydd am ein Cyrsiau a Darlithwyr. Mae Bangor hefyd wedi ei rhengu'n y 12fed prifysgol orau ym Mhrydain ar gyfer profiad myfyrwyr (Times Higher Education Student Survey 2017).

Ar gyfer unrhyw un sy’n edrych am le yn y Brifysgol, mae yna lawer o resymau dros ddewis Bangor. Mae lleoliad y Brifysgol, yr awyrgylch cyfeillgar a’r rhagoriaeth academaidd oll yn gwneud Bangor yn le delfrydol i fyfyrwyr.

Cymorth, Cefnogaeth a Chyfeillgarwch

Mae manteision eraill astudio ym Mangor yn cynnwys llety modern, cefnogaeth gan arweinwyr cyfoed ac aelodaeth am ddim o glybiau a chymdeithasau. Mae’r Brifysgol hefyd yn darparu cymorth gyda datblygiad personol a gyrfaol drwy Wobr Cyflogadwyedd Bangor. Mae yna hefyd opsiwn i fyfyrwyr ddatblygu profiad rhyngwladol drwy’r cynllun astudio dramor.

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau yn gwella profiad myfyrwyr ym Mangor ymhellach. Mae canolfan Pontio a phentref myfyrwyr Santes Fair wedi agor yn ddiweddar ac mae cyfleusterau chwaraeon newydd ymhlith y datblygiadau.

*ag eithrio sefydliadau arbenigol.