Myfyrwyr Bangor – myfyrwyr bodlon!

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig profiad prifysgol unigryw. O’n lleoliad trawiadol yn agos at y mynyddoedd a’r môr i ein cyfleusterau ymchwil o’r radd flaenaf ac addysgu o safon, byddwch yn dod o hyd i’r amgylchedd delfrydol i ddatgloi eich potensial a mynd y tu hwnt i bob disgwyl.

Mae canlyniadau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) yn adlewyrchu ffocws y Brifysgol ar brofiad myfyrwyr. Mae’r canlyniadau – a ryddhawyd Gorffennaf 2018 – yn gosod Bangor ymysg y 10 uchaf o brifysgolion y DU am foddhad myfyrwyr*.

Traddodiad hir o addysgu rhagorol

Meddai’r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor, mewn ymateb i’r canlyniadau:

"Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn yr addysgu rhagorol a geir yma, ynghyd â’r gefnogaeth gref a gaiff myfyrwyr, ac mae canlyniadau’r arolwg yn adlewyrchu hynny. Mae'r data yma yn un o'r mesurau a ddefnyddiwn i sicrhau ein bod yn ymateb i'n myfyrwyr ac yn datblygu ac yn gwella eu profiad ym Mhrifysgol Bangor yn barhaus."

Mae canran bodlonrwydd Prifysgol Bangor yn 88%, sy’n uwch na chyfartaledd y DU sydd yn 83%, a chanran Cymru sydd yn 85%. Mae pedwar maes pwnc wedi cael sgôr boddhad o 100%, sef Astudiaethau Celtaidd (Cymraeg), Ffrangeg, Astudiaethau Dylunio a Pholisi Cymdeithasol.

Cymorth, Cefnogaeth a Chyfeillgarwch

Mae manteision eraill astudio ym Mangor yn cynnwys llety modern, cefnogaeth gan arweinwyr cyfoed ac aelodaeth am ddim o glybiau a chymdeithasau. Mae’r Brifysgol hefyd yn darparu cymorth gyda datblygiad personol a gyrfaol drwy Wobr Cyflogadwyedd Bangor. Mae yna hefyd opsiwn i fyfyrwyr ddatblygu profiad rhyngwladol drwy’r cynllun astudio dramor.

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau yn gwella profiad myfyrwyr ym Mangor ymhellach. Mae canolfan Pontio a phentref myfyrwyr Santes Fair wedi agor yn ddiweddar ac mae cyfleusterau chwaraeon newydd ymhlith y datblygiadau.

*ag eithrio sefydliadau arbenigol.