Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017

Catrin Haf Jones, 18, o Fangor

Hen Ysgol: Ysgol Friars

Cwrs: Seicoleg

Chwaraeon: Codi Pwysau

Safle/Cynrychiolaeth: Cynrychioli Cymru a Phrydain Fawr ar lefel rhyngwladol. Deiliad record Cymru a Phrydain.

Ysgoloriaeth Chwaraeon: “Mae'r gefnogaeth yr wyf wedi ei derbyn gan Brifysgol Bangor dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anhygoel! Mae’r Ysgoloriaeth Chwaraeon a roddwyd i mi fel bwrsariaethau lleol tra roeddwn yn yr ysgol, ac yn awr fel myfyriwr yn yr Ysgol Seicoleg, wedi bod o fantais aruthrol ac wedi caniatáu i mi ganolbwyntio ar fy astudiaethau a'm hyfforddiant hyd eithaf fy ngallu. Ar ben hyn, mae gennyf hefyd fynediad at gyfleusterau hyfforddi rhagorol yng Nghanolfan Brailsford.

Straeon perthnasol:

Presenoldeb cryf gan Brifysgol Bangor yng Ngemau'r Gymanwlad 2018
Myfyrwraig Seicoleg Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Athletwraig Ifanc y Flwyddyn BBC Cymru 2017
Medal arian i fyfyrwraig o Gymru
Athletwraig o Fangor yn derbyn gwobr Codwr Pwysau Ifanc Prydeinig y Flwyddyn
Bangor yn disgleirio ar lwyfan y byd codi pwysau
Llwyddiannau i Brifysgol Bangor ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Cymru
Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor
Codi tua’r entrychion! Catrin yn llwyddo ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ewrop
Safle gwych ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ieuenctid y Byd i Catrin