Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017

Christopher Richards, 19 oed, o Kendal

Hen Ysgol: Kirkbie Kendal School

Cwrs: Gwyddor Chwaraeon

Chwaraeon: Athletau - Rhedeg Mynydd, Traws-gwlad

Safle/Cynrychiolaeth:

Wedi cystadlu yn Nhîm Rhedeg Mynydd Lloegr chwe gwaith dros y pum mlynedd ddiwethaf ac wedi rhedeg ar ranTîm Prydain ym Mhencampwriaethau Rhedeg Mynydd y Byd ac Ewropeaidd 2017.

Ysgoloriaeth Chwaraeon:

“Mae'r Ysgoloriaeth yn gydnabyddiaeth o'r holl oriau a'r milltiroedd rwyf wedi eu rhedeg ers i mi fod ym Mhrifysgol Bangor ac mae’n rhoi anogaeth i mi i'r dyfodol gan wybod fy mod yn cael cefnogaeth gan y Brifysgol. Mae'n dileu llawer o’r pryder am gostau hyfforddi a chystadlu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, fel y gallaf ganolbwyntio ar berfformio hyd eithaf fy ngallu.”