Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017

Efan Jones, 19, Wrecsam

Cyn ysgol/goleg: Ysgol Morgan llwyd/ Ellesmere College/ Rydal Penrhos

Cwrs: BSc Gwyddor Chwaraeon

Chwaraeon: Rygbi

Safle/Cynrychiolaeth: Cymru Dan16/Dan18 a Rygbi Gogledd Cymru

Yr Ysgoloriaeth Chwaraeon: "Mae’r Ysgoloriaeth Chwaraeon yn fy ngalluogi i gael addysg o’r flaen uchaf ynghyd a chwarae rygbi"