Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017

Emyr Evans, 21 oed, o Gaerdydd/Rhyl

Hen Ysgol/Coleg: Ysgol Uwchradd Rhyl/Coleg Llandrillo

Cwrs: Gwyddor Chwaraeon

Chwaraeon: Sboncen

Safle/Cynrychiolaeth: Safle 127 yn y byd; 3ydd yng Nghymru

Ysgoloriaeth Chwaraeon: "Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon yn fy ngalluogi i astudio a hyfforddi ym Mangor gan ddefnyddio cyfleusterau gwych y Brifysgol."