Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017

Harry Misangyi, 20, Conwy

Hen Ysgol: Ysgol Aberconwy

Cwrs: Gwyddor Chwaraeon

Chwaraeon: Codi Pwysau Olympaidd

Safle/Cynrychiolaeth: Cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018 – categori 85Kg dynion

Ysgoloriaeth Chwaraeon: "Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon yn fy nghefnogi ac yn fy ngalluogi i ganolbwyntio ymhellach ar astudio a hyfforddi, gan roi'r cyfle gorau i mi berfformio i’r safon uchaf. Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn dda iawn drwy fy helpu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf tra’r wyf wedi bod yn ceisio cael fy newis ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018, a nawr fy mod wedi cael fy newis, mae fy sylw’n troi at gyflawni hyd orau fy ngallu dros fy ngwlad yn y Traeth Aur fis Ebrill nesaf."