Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017 – Ianto Pari

Ianto Pari, 21, o Aberdaron, Gwynedd

Cyn goleg: Coleg Meirion-Dwyfor

Cwrs: Gwyddorau Chwaraeon

Chwaraeon: Rygbi

Cefndir

Dechreuais chwarae a mwynhau rygbi yng Nghlwb Rygbi Pwllheli, hyn sydd wedi fy arwain drwy'r rhengoedd gyda Rygbi Gogledd Cymru. Rydw i nawr yn y tîm uwch. Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i gael fy nghapio ar gyfer tîm Cymru dan-18 yn ystod yr haf cyn i mi ddod i Fangor.

Y dyfodol?

Hoffwn gael chwarae rhan mewn cael RGC i'r uwch gynghrair eleni, a gan fod gennyf gap dan 18 i Gymru, rydw i nawr wedi fy ysgogi i wneud fy ngorau i gael cap gyda tîm dan-20 Cymru eleni.

Yr Ysgoloriaeth Chwaraeon

Mae'r ysgoloriaeth hon yn golygu llawer i mi oherwydd nad pawb sy’n digon lwcus, ac mae’n golygu bod gwaith caled wedi talu ar ei ganfed.