Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017

Jenna Bowman, 23 oed, o Magherafelt, Gogledd Iwerddon

Hen Ysgol/Coleg: Northern Regional College

Cwrs: Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Chwaraeon: Pêl-rwyd

Safle/Cynrychiolaeth: Lefel Uwch/Rhyngwladol

Ysgoloriaeth Chwaraeon: “Mae'n golygu cymaint i mi gan ei bod yn helpu gyda chostau teithio yn ôl adref i hyfforddi gyda'r garfan. Mae hefyd yn sicrhau fy mod yn cael cyfle cyfartal i fod yn aelod o’r carfannau terfynol wrth astudio mewn prifysgol wych.”