Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017

Michael Farmer, 18 oed, o Gaerffili

Hen Ysgol: Ysgol Martin Sant

Cwrs: Daearyddiaeth

Chwaraeon: Codi Pwysau

Safle/Cynrychiolaeth: Cymru a Phrydain Fawr

Ysgoloriaeth Chwaraeon: “Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon yn fy ngalluogi i gystadlu ar y lefel uchaf. Mae'n agor ystod eang o opsiynau i mi, yn amrywio o deithio i gystadlaethau, mynediad i ffisiotherapi i gadw fy nghorff yn y cyflwr gorau drwy gydol y flwyddyn. Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon yn fy ngalluogi i berfformio ar fy ngorau yn ystod y tymor a thu allan i’r tymor hefyd.”