Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017 – Sam Jones

Sam Jones, 20, o Lanidloes, Powys

Ysgolion Blaenorol: Ysgol Uwchradd Llanidloes a Rydal Penrhos

Cwrs: Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol

Chwaraeon: Rygbi

Safle/Cynrychioli: Cymru dan 20

Cefndir

Rwyf wedi chwarae rygbi ers yn blentyn i Glybiau Rygbi Llanidloes a'r Drenewydd. Yna, rhwng  13 -15 mlwydd oed, euthum ymlaen i chwarae dros Rygbi Gogledd Cymru (de) ac yna cynrychioli timau dan 16 a dan 18 RGC. Gadewais Ysgol Uwchradd Llanidloes yn 16 oed i fynd i Ysgol Rydal Penrhos drwy ennill Ysgoloriaeth Academi Undeb Rygbi Cymru i  ddatblygu fy sgiliau rygbi ymhellach, ochr yn ochr ag astudio at lefel A am 2 flynedd. Rwyf yn awr yn aelod o dîm hŷn RGC.

Pam Bangor?

Dewisais Fangor oherwydd ei henw da am raddau chwaraeon ynghyd a’r ffaith fy mod yn gallu parhau i chwarae rygbi dros RGC.

Y dyfodol

I barhau i chwarae yn rheolaidd dros RGC wrth i ni wthio am ddyrchafiad i'r uwch gynghrair eleni, a chael fy newis ar gyfer tîm Cymru dan 20 y flwyddyn nesaf. Hefyd, rwy’n gobeithio bod yn rhan o sgwad Saith-bob-ochr Cymru yn y dyfodol agos.

Yr Ysgoloriaeth Chwaraeon

Rwy'n teimlo'n lwcus ac yn freintiedig iawn i fod yn un o'r ychydig dethol i dderbyn yr ysgoloriaeth hon.