Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017 – William Bryan

William Bryan, 21, o Gaerwys, Sir y Fflint

Ysgolion Blaenorol: Ysgol Alun, Yr Wyddgrug a Choleg Llandrillo

Cwrs: Peirianneg Electronig

Chwaraeon: Rygbi

Safle/Cynrychioli: Rygbi Gogledd Cymru (RGC)

Cefndir

Rwyf wedi byw yng Nghaerwys ar hyd fy oes ac wedi chwarae i Glwb Rygbi’r Wyddgrug ers i mi ymuno â’r tîm  dan 8 oed. Euthum i Ysgol y Foel yng Nghilcain ac wedyn ymlaen i Ysgol Alun lle cefais 5 TGAU gradd A, 5 gradd B ac un C. Astudiais gwrs BTEC Chwaraeon a Lefel A mewn Mathemateg a Bywydeg yng Ngholeg Llandrillo.

Pam Bangor?

Mae gen i ddiddordeb brwd mewn electroneg a chanfûm fod Bangor yn cynnig cwrs y gwyddwn y buaswn yn ei fwynhau. Mae'n fonws bod Bangor yn lleol i mi, felly gallaf barhau i chwarae rygbi at safon uchel gyda RGC.

Y dyfodol

Ar ôl graddio rwy’n anelu i fod yn chwaraewr rygbi proffesiynol.