Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyllid Myfyrwyr

Pan fyddwch yn dod i Brifysgol, mi fydd gennych ddau brif gost, eich ffioedd dysgu a chostau byw.

Ffioedd Dysgu

Ffioedd Dysgu ydi’r hyn y bydd rhaid i chi ei dalu i’r Brifysgol er mwyn astudio eich cwrs. Nid oes rhaid i fyfyrwyr dalu’r ffi hwn o flaen llaw. Y neges yw, astudio yn gyntaf a thalu wedyn.

Help a Chymorth

Beth bynnag yw eich sefyllfa, mae yna help ar gael i bob myfyriwr i ddelio efo costau prifysgol.  Cewch help gan y llywodraeth a gan y Brifysgol. Ewch i dudalennau Cyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth neu cysylltwch a Uned Cymorth Ariannol am gyngor a chefnogaeth.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau 

Rydym yn cynnig bwrsariaethau ac ysgoloriaethau gwerth £3.4m i fyfyrwyr newydd a rhai sy'n dychwelyd.  Ar gyfer myfyrwyr newydd yn 2019, mae hyn yn cynnwys Ysgoloriaethau Teilyngdod gwerth hyd at £3,000. Mae'r bwrsariaethau a gynigwyd yn cynnwys hyd at £1,000 y flwyddyn i rai sydd ar incwm isel a £1,000 i fyfyrwyr o ofal.  

Cewch fwy o wybodaeth a manylion ar sut i wneud cais am ysgoloriaethau a bwrsariaethau yma.