Coronavirus (COVID-19) update

Llwyddiannau Eisteddfod Môn!

Y penwythnos diwethaf, cynhaliwyd Eisteddfod Môn Bro Goronwy a’r Cylch a braf oedd gweld cynrychiolaeth o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn dod i’r brig, nid yn unig ar y cystadlaethau perfformio, ond hefyd ar y prif gystadlaethau llenyddol.

Llio Mai Hughes o Fryngwran oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth Tlws yr Ifanc.

Llio hefyd a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth cyfansoddi drama i ieuenctid yng Ngŵyl Ddrama Eisteddfod Môn y mis diwethaf. Dilynodd Llio radd BA ac MA yn Ysgol y Gymraeg ac mae ar hyn o bryd ar ei blwyddyn gyntaf o’i gradd doethuriaeth.

Seren yr Eisteddfod eleni oedd Rhian Owen o Langefni, sydd newydd dderbyn gradd MA gyda rhagoriaeth o Ysgol y Gymraeg. Cipiodd Rhian y goron a’r gadair – camp na’i chyflawnwyd o’r blaen yn hanes yr Eisteddfod. Bu Rhian yn gweithio fel athrawes a phrifathrawes yn nifer o ysgolion cynradd Môn cyn iddi ymddeol ac ymuno â ni yn Ysgol y Gymraeg.

 Noddwyd y gadair eleni gan Iwan, Elen a Mari Jones, Borth-y-gest er cof am y Parch. George a Mrs Ann Rees.

Rhoddwyd y goron er cof am un o gyn-fyfyriwr ymchwil Ysgol y Gymraeg a chyn-archdderwydd yr Eisteddfod, Sian Owen.

Publication date: 18 May 2015