Myfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn serennu yng Ngŵyl Ddrama Eisteddfod Môn

Cynhaliwyd Gŵyl Ddrama Eisteddfod Môn yn Theatr Fach Llangefni, 23-25 Ebrill a braf oedd gweld cynifer o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor yn cefnogi gweithgarwch lleol. Bu nifer yn cymryd rhan yn y cystadlaethau perfformio gan gynnwys aelodau Cymdeithas y Ddrama Gymraeg gyda’u llwyfaniad o Panto gan Gwenlyn Parry a chafwyd perfformiadau dirdynnol gan Bethan Elin Wyn Owen a Dion Davies yng nghystadleuaeth y fonolog. 

O ran y cystadlaethau ysgrifennu, daeth nifer o lwyddiannau i fyfyrwyr yr Ysgol.

Llongyfarchiadau mawr i Llio Mai Hughes, myfyrwraig ymchwil yn Ysgol y Gymraeg, ar ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth cyfansoddi drama i ieuenctid ac i Elinor Pritchard, sydd yn ei blwyddyn gyntaf o’i hastudiaethau, am dderbyn yr ail wobr. Ac i goroni’r cyfan, cipiodd Lowri Mererid, myfyrwraig yn ei thrydedd flwyddyn, y fedal ddrama agored gyda chanmoliaeth uchel gan y beirniad, Dewi Wyn Williams. Llongyfarchiadau mawr iddynt oll.

Publication date: 27 April 2015