Llwyddiant Gwobrau WhatUni i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr yng ngwobrau WhatUni 2019. Dyfarnwyd mai Clybiau a Chymdeithasau Bangor yw'r gorau ym Mhrydain yn ogystal trydydd safle am Lety myfyrwyr Bangor.

Cafodd y Brifysgol hefyd ei osod yn y 10 uchaf yng nghategori 'Prifysgol y Flwyddyn' yn ogystal â dod yn y 10 uchaf am ein Cefnogaeth i Fyfyrwyr.

Mae enwebiadau am wobrau WhatUni yn seiliedig ar farnau ac adolygiadau myfyrwyr y Brifysgol. Dyma'r bedwaredd flwyddyn yn olynol i Brifysgol Bangor ennill gwobr genedlaethol WhatUni.

Mae’r 37,000 o adolygiadau a geir yng ngwobrau WhatUni yn golygu mai dyma’r crynhoad mwyaf cynhwysfawr o leisiau myfyrwyr yn y DU. Enwebwyd Prifysgol Bangor yn y categorïau canlynol:

  • Prifysgol y Flwyddyn
  • Llety
  • Clybiau a Chymdeithasau
  • Rhyngwladol
  • Ôl-radd
  • Rhagolygon Swyddi
  • Rhoi’n Ôl
  • Cefnogaeth Myfyrwyr

Fideo: Ein Clybiau a Chymdeithasau

Mae aelodaeth o holl glybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr am ddim, ac mae dros 150 i ddewis o'u plith. Gall fyfyrwyr ymaelodi yn ystod ffair Serendipedd sy'n cael ei gynnal yn ystod yr Wythnos Groeso, ac mae digonedd o gyfleoedd drwy'r flwyddyn i gymryd rhan.