Llwyddiant Gwobrau WhatUni i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill y wobr am y Clybiau a Chymdeithasau gorau ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni 2017.

Cafodd y Brifysgol hefyd ei gosod yn y drydydd safle'n genedlaethol yng nghategori 'Prifysgol y Flwyddyn' yn ogystal â dod yn drydydd am ein Cyrsiau a Darlithwyr ac am 'Rhoi’n ôl.' Mae'r wobr 'Rhoi'n ôl' yn seiliedig ar farn myfyrwyr am yr hyn mae'r brifysgol yn rhoi'n ôl i'r gymuned yn fyd-eang ac yn lleol.

Mae enwebiadau am wobrau WhatUni yn seiliedig ar farnau ac adolygiadau myfyrwyr y Brifysgol. Derbyniodd Prifysgol Bangor fwy o enwebiadau nag unrhyw brifysgol arall ac mae llwyddiant eleni yn dilyn dwy flynedd flaenorol lwyddiannus; yn 2016 enillodd Bangor y wobr am y Llety gorau ac yn 2015 cipiodd y Brifysgol y wobr am y Clybiau a Chymdeithasau gorau.

Mae’r 26,000 o adolygiadau a geir yng ngwobrau Whatuni yn golygu mai dyma’r crynhoad mwyaf cynhwysfawr o leisiau myfyrwyr yn y DU. Enwebwyd Prifysgol Bangor yn y categorïau canlynol:

  • Prifysgol y Flwyddyn
  • Cefnogaeth i Fyfyrwyr
  • Rhagolygon Swyddi
  • Clybiau a Chymdeithasau
  • Cyfleusterau Prifysgol
  • Llety
  • Cyrsiau a Darlithwyr
  • Rhyngwladol
  • Ôl-radd
  • Rhoi'n ôl

Fideo: Ein Clybiau a Chymdeithasau

Mae aelodaeth o holl glybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr am ddim, ac mae dros 150 i ddewis o'u plith. Gall fyfyrwyr ymaelodi yn ystod ffair Serendipedd sy'n cael ei gynnal yn ystod yr Wythnos Groeso, ac mae digonedd o gyfleoedd drwy'r flwyddyn i gymryd rhan.