Cysylltiadau

TelephoneFfon

E-MailE-bost

PostPost

Gwasanaethau Anabledd

01248 383620 / 382032

gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Gwasanaethau Anabledd / Gwasanaethau Myfyrwyr

Llawr Gwaelod Isaf
Neuadd Rathbone
Bangor
Gwynedd
LL57 2DF

Manylion Staff

Pennaeth Gwasanaethau Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr Carolyn Donaldson-Hughes 2570

Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone

Uwch Gynghorwr Anabledd Esther Griffiths 8650 Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Cynghorwyr Anabledd Ruth Coppell / Steph Horne 8284/8347 Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Cynghorwyr Iechyd Meddwl Fiona Rickard / Cheryl Parkinson / Sioned Evans 8649/8285/3277 Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Gweinyddwr Tracey Morris 2032 Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Cynorthwy-ydd Gweinyddol Gemma Watts 3620 Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Cydlynydd Cymorth Anfeddygol Christine Roberts 3022 Student Services, Lower Ground Floor, Neuadd Rathbone
Tîm Dyslecsia Dr. Jane Jones, Rheolwr ADP 3620 Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Cynghorwyr ADP Dr. Andrea Reynolds / Rafaela Williams 8307/3825 Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Tiwtor ADP Rhian Graham 8212 Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Tiwtor ADP Dr. Fiona Zinovieff 8296 Llawr gwaelod isaf, Neuadd Rathbone
Canolfan Asesu Prifysgol Bangor Dr. Dylan Griffiths, Manager 8101 Llawr Cyntaf, Neuadd Rathbone

Tiwtoriaid Anabledd yn yr Ysgolion Academaidd

Fel rheol, mae Tiwtoriaid Anabledd yn aelodau o’r staff academaidd sy’n gweithredu fel pwyntiau cyfeirio ar gyfer myfyrwyr anabl a chydweithwyr yn eu Hysgol, a dylech ymdrechu i’r eithaf i gyfarfod ag ef/hi cyn gynted ag y bo modd.