Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogaeth astudio

Rydym yn cynnig cefnogaeth astudio i holl myfyrwyr y Brifysgol

Gallwn ni gynnig help mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys;

  • Adnoddau, apwyntiadau, gweithdai a sesiynau galw-i-mewn ar gyfer Sgiliau Astudio

  • Llyfrgelloedd ac adnoddau dysgu eraill
  • Cyfrifiaduron a sgiliau TG
  • Cefnogaeth astudio i myfyrwyr gydag anabelddau
  • Cefnogaeth astudio i myfyrwyr gydag anawsterau iechyd meddwl
  • Adnoddau, cyngor ymarferol a chefnogaeth yn ein Canolfan Gyrfaoedd a Chyfleoedd

Am wybodaeth pellach dewisiwch un o'r linciau o'r dewislen Cefnogaeth Astudio ar y dde.

Eich Adborth

Yr ydym yn croesawu eich adborth. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o'r canlynol:

Enw Swydd
Maria Lorenzini Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr
Julian Brasington Rheolwr Canolfan Sgiliau Astudio