Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyffuriau ac alcohol

Os rydych chi'n pryderu am unrhyw agwedd o'ch defnydd personol o gyffuriau neu alcohol, mae croeso i chi siarad gyda chynghorwyr myfyrwyr y Brifysgol, sy'n cynnig gwasanaeth cyfrinachol i fyfyrwyr.

Ymwybyddiaeth Alcohol

Taflen Alcohol a Chymdeithasu

Asiantaeth leol a gall eich helpu yw Brif Asiantaeth Alcohol a Chyffuriau Cymru (CAIS),

 • CAIS;  gwasanaeth lleol wedi'i leoli yng Nghanolfan Abbey Road, Ffordd Farrar, Bangor:  Ffôn: 08705 134902

Dyma ddolenni defnyddiol i'ch helpu;

 • Talk to Frank (Cyffuriau)
 • Drink Aware (codi ymwybyddiaeth alcohol)
 • Home Office Help a gwybodaeth, cyffuriau a'r gyfraith, ymgodymu gyda chamddefnydd cyffuriau
 • CAIS
  "Mae CAIS yn darparu ystod o wasanaethau effeithiol ac ymyrraeth ac wrth weithio gydag eraill i atal niweidiau o achos alcohol neu gyffuriau fel gall unigolion a chymdeithasau gwneud y gorau o'i potensial cymdeithasol, iechyd ac economaidd.
 • Alcoholics Anonymous
  Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth i'r rheini sy'n chwilio am help gyda phroblemau yfed.
 • Drinkline 0800 917 8282
  Mae Drinkline yn rhoi gwybodaeth a chyngor cyfrinachol ac yn medru eich rhoi mewn cysylltiad gydag eich canolfan cynghori lleol sy'n gallu eich helpu gyda phroblemau alcohol ar sail un-i-un. Mae Drinkline yn croesawi alwadau oddi wrth bobl sy'n pryderi am yfed rhywun arall.
 • Wales Drug and Alcohol Helpline 0800 6 33 55 88
  Help a chyngor am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau mwy o wybodaeth a help yn ymwneud gyda chyffuriau neu alcohol.
  Mae'r llinell gymorth ddwy-ieithog hon ar agor 24 awr y dydd am 7 diwrnod o'r wythnos ac mae galwadau o linellau ffon (ac eithrio ffonau symudol). Ynghyd â chynnig cyngor os oes angen arnoch fwy o gefnogaeth, gall y gwasanaeth yma eich rhoi mewn cyswllt gyda gwasanaethau lleol.