Manylion cyswllt

Beth bynnag yw eich ymholiad, cysylltwch â ni drwy godi'r ffôn neu e-bostiwch gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Os ydych yn ansicr ynglyn â pha rif i'w ddefnyddio, ffoniwch 01248 382005 a gofynwch i gael siarad ag un o'n cynghorwyr recriwtio myfyrwyr.

Ein cyfeiriad yw :

Ymholiadau
Uned Recrwtio Myfyrwyr
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd,
Gogledd Cymru
LL57 2DG

Switsfwrdd y Brifysgol: 01248 351151

Cysylltiadau Defnyddiol

Derbyniadau

Ffôn: 01248 383717
e-bost: admissions@bangor.ac.uk

Diwrnod Agored ac Ymweliadau eraill

Ffôn: 01248 388143
e-bost: diwrnodagored@bangor.ac.uk

Llety

Ffôn: +44 1248 382667
Ebost: neuaddau@bangor.ac.uk

Cefnogaeth Myfyrwyr

Ffôn: 01248 38 2024
Ebost: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk

Llinell Gymorth System Glirio

Ffôn: 0800 085 1818

Prospectws a Llenyddiaeth arall y Brifysgol

Ffôn: 01248 382005 / 383561
e-bost: prospectws@bangor.ac.uk

Canolfan Dyslecsia Miles

Ffôn: 01248 383843 / 383620
e-bost: dyslex-admin@bangor.ac.uk