Rhifau Cyswllt Defnyddiol

Cynghorydd Myfyrwyr Hŷn

Kim Davies
01248 382072 / 38383566
e-bost: studentsupport@bangor.ac.uk

Derbyniadau

Ffôn: 01248 383717
e-bost: admissions@bangor.ac.uk

Diwrnod Agored ac Ymweliadau eraill

Ffôn: 01248 388143
e-bost: diwrnodagored@bangor.ac.uk

Llety

Ffôn: +44 1248 382667
Ebost: neuaddau@bangor.ac.uk

Cefnogaeth Myfyrwyr

Ffôn: 01248 38 2024
Ebost: gwasanaethaumyfyrwyr@bangor.ac.uk

Llinell Gymorth System Glirio

Ffôn: 0800 085 1818

Prospectws a Llenyddiaeth arall y Brifysgol

Ffôn: 01248 382005 / 383561
e-bost: prospectus@bangor.ac.uk

Tîm Dyslecsia

Ffôn: 01248 383843 / 383620
e-bost: dyslex-admin@bangor.ac.uk