Myfyrwyr hŷn

Fel myfyriwr hŷn mae gennych ymrwymiadau a chyfrifoldebau eraill sy’n golygu y gall y modd yr ydych yn trin bywyd coleg, yn academaidd ac yn gymdeithasol, fod yn wahanol.

Cymerwch olwg ar ble gallwch ddod o hyd i gymorth arbennig i chi fel myfyriwr aeddfed tra ydych yn astudio ym Mangor. Darllenwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i chi, yr adnoddau a'r cyfleusterau yn y Brifysgol, ein llety, y cyngor am gyrfaoedd a chyflogadwyedd rydym yn cynnig a ble y gallwch gael gwybodaeth am ofal plant ac ysgolion ym Mangor.

Cynghorydd Myfyrwyr Hŷn

Mae gan y Brifysgol gynhorydd arbennig ar gyfer myfyrwyr hŷn. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch â Wendy Williams ar 01248 383637 neu ebostiwch wendy.williams@bangor.ac.uk.

Gallwch llwytho ein arweinlyfr i Myfyrwyr hŷn i lawr yma.