Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau a Chyfleusterau

Mae'r Brifysgol yn darparu rhai adnoddau a chyfleusterau arbennig ar gyfer myfyrwyr hŷn, gan gynnwys y canlynol:

Ystafell ddydd

Bydd llawer o fyfyrwyr hŷn yn teithio i Fangor bob dydd o leoedd eithaf pell. Gall weithiau fod yn anodd cael hyd i rywle i ymlacio, ymhell o’r llyfrgell a’r barrau coffi. Mae ystafell ddydd ar gael ar y llawr isaf, Neuadd Rathbone, oddi ar Ffordd y Coleg. Yma, gellwch eistedd, ymlacio a bwyta’ch brechdanau, darllen y papur newydd a.y.b.

Llyfrgell

I’ch helpu i ddod yn gyfarwydd â defnyddio cyfleusterau’r llyfrgell bydd y Brifysgol yn trefnu teithiau rhagarweiniol o gwmpas y llyfrgell yn eich Wythnos Groeso. Ar y teithiau hyn, byddwch yn dysgu sut i gael hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell. Mae’r teithiau hyn yn arbennig o ddefnyddiol, bydd yn arbed llawer o amser ichi yn y tymor hir, yn enwedig pan fyddwch yn derbyn eich rhestr ddarllen yn y darlithiau cyntaf hynny. Cewch fanylion am deithiau’r llyfrgell yn eich pecyn adrannol ar gyfer yr Wythnos Groeso.

Mae gan Brifysgol Bangor bedwar llyfrgell, a phob un ohonynt yn gwasanaethu cyfadrannau gwahanol. Mae gan unrhyw un sydd wedi cofrestru’n fyfyriwr ym Mangor hawliau benthyca awtomataidd o’r llyfrgell. Mae angen cerdyn llyfrgell a mynediad dilys i ddefnyddio cyfleusterau’r llyfrgell; byddwch yn cael un adeg yn ystod yr Wythnos Groeso.

Os nad ydych yn byw’n lleol ac yn ei ffeindio’n annodd dod i’r llyfrgell, mae gan y llyfrgell gynllun o’r enw LINC y Gogledd, sy’n golygu gall unrhyw un sy’n aelod presennol o un o lyfrgelloedd partner LINC ofyn am ddeunydd llyfrgell Prifysgol Bangor i’w nôl o’u llyfrgell leol. Gofynnwch am y cynllun wrth y ddesg yn un o lyfrgelloedd y Brifysgol neu yn eich llyfrgell leol.

Os hoffech gael mwy o fanylion am y llyfrgelloedd e.e. rheoliadau, lleoliadau, oriau agor a.y.b. ewch i wefan y Llyfrgell.

Parcio yn y Brifysgol

Mae angen trwydded parcio cerbydau i barcio yn meysydd parcio'r Brifysgol.

Gallwch wneud cais am drwydded parcio ym Mar Uno ar Safle Ffriddoedd yn ystod wythnos gyntaf y tymor yn y Swyddfa Ystadau a Chyfleusterau (uwchben Bar Uno) ar ol hynny.

Ceir mwy o wybodaeth am barcio yma.