Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amdanom Ni

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio wedi’i staffio gan dîm proffesiynol a chyfeillgar ac wedi’i lleoli Adeilad y Celfyddydau a Neuadd Rathbone. Rydym yn anelu at gynorthwyo myfyrwyr yn ystod y broses o bontio i Brifysgol a symud ymlaen trwyddi, gan godi ymwybyddiaeth ynglŷn â disgwyliadau academaidd a chan helpu myfyrwyr i ddatblygu’r strategaethau a’r prosesau a fydd yn gymorth iddynt fanteisio i’r eithaf ar eu hastudiaethau. Gan weithio ochr yn ochr â staff academaidd o fewn Ysgolion y Brifysgol, mae’r Ganolfan yn cynnal y broses o gadarnhau datblygu dysgu o fewn y cwricwlwm, ac yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Amcanion:

  • Darparu’r diweddaraf, o ran adnoddau a hefyd cysylltiadau â darparwyr eraill o wybodaeth am faterion yng nghyswllt astudiaeth academaidd mewn AU yn y DU
  • I gynnig digwyddiadau dysgu traws-ddisgyblaethol yn seiliedig ar waith grw^p sydd wedi’u cynllunio i wella dealltwriaeth myfyrwyr o ddisgwyliadau academaidd ac arferion astudio generig
  • I ddatblygu digwyddiadau dysgu pwnc-benodol yn seiliedig ar waith grw^p (seminarau, gweithdai, a neu darlithoedd) mewn cydweithrediad ag Ysgolion academaidd er mwyn gwella dealltwriaeth myfyrwyr o’r disgwyliadau ac arferion o fewn eu disgyblaeth eu hunain
  • Rhoi cymorth 1–2-1 wedi’i anelu at anghenion myfyrwyr unigol
  • Datblygu cyfleoedd ar gyfer dysgu gyda chymorth cyd-fyfyrwyr, gan gydnabod yr effaith y gall myfyrwyr ei chael ar ddysg eu cyd-fyfyrwyr, ac fel ffordd o wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy
  • Cefnogi’r staff academaidd wrth iddynt ddatblygu cydrannau sgiliau astudio/ ymarfer academaidd o fewn rhaglenni gradd
  • Gweithio ar y cyd â myfyrwyr a staff i sicrhau bod ein gwasanaeth yn ateb anghenion corff amrywiol o fyfyrwyr o ran datblygu dysgu

Cysylltwch â Ni

Canolfan Sgiliau Astudio
Derbynfa Sgiliau a Chyflogadwyedd

Ail Llawr
Neuadd Rathbone
Ffordd y Coleg
Prifysgol Bangor
LL57 2DG

E-bost: sgiliauastudio@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382689

Staff

 

Julian Brasington
Pennaeth y Ganolfan Sgiliau Astudio
E-bost: julian.brasington@bangor.ac.uk
Tel: 01248 38 2693
Leila Griffiths
Cynghorydd Astudio
E-bost: l.griffiths@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 38 2712
Ralitsa Kantcheva
Cynghorydd Astudio
E-mail: r.kantcheva@bangor.ac.uk
Tel: 01248 38 8015

Caryl Pritchard

Cynorthwyydd Gweinyddol
E-bost: caryl.pritchard@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 38 2689

Derek Holland
Tiwtor Galw-heibio mathemateg ac ystadegau
E-bost: d.holland@bangor.ac.uk

 

Mentoriaid ysgrifennu i gyfoedion – Bangor

Jenny Amphaeris Shannon Lock
Eoin Murry Esmé Molloy
Awen Edwards Grace Neary
Kate Stuart Ffion Nelmes
Veronica Diveica Lynne Stumpe
Amelia Smith Ceris Jones

Ein Lleoliad