Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydweithio gydag Ysgolion Academaidd

Mae'r Ganolfan yn gweithio i ledaenu arferion gorau o ran datblygu dysgu yn yr ysgolion academaidd a datblygu gweithgareddau sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm trwy gydweithio â’r ysgolion. Dyma rai enghreifftiau cynrychioliadol o’n gwaith:
 

  • Datblygu modiwl Safbwyntiau Proffesiynol i israddedigion blwyddyn gyntaf yn yr Ysgol Peirianneg Electroneg;

  • Cydweithio yn cynllunio a darparu modiwl Technoleg a Sgiliau Dysgu ar gyfer yr Ysgol Gwyddorau Meddygol;

  • Sefydlu seminarau sgiliau astudio ym modiwl craidd cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Cerddoriaeth, Astudio Cerddoriaeth;

  • Gweithdai ar strwythur traethodau hir a darllen beirniadol ar gyfer myfyrwyr Gwyddorau Cymdeithas blwyddyn olaf;

  • Datblygu dull cyfunol o ymdrin â llên-ladrad ar gyfer Ysgol y Gyfraith;

  • Gweithdy ysgrifennu crynodebau ar gyfer myfyrwyr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Biolegol;

  • Hyfforddiant ar gyfer e-gyfeillion Ysgol Busnes Bangor.

Mae ein gwaith gydag ysgolion yn seiliedig ar nodi anghenion, cyd-gynllunio, ac os yn bosib, cyd-ddysgu a gellir ei ddisgrifio orau fel model cynllunio, adeiladu a gwasanaethu. I ddechrau, bydd aelodau o'r tîm yn cwrdd â staff academaidd i ystyried meysydd gwaith y gellid eu datblygu, ac i archwilio'r gefnogaeth sydd ar gael mewn rhaglenni gradd neilltuol. Yn y cyfnod hwn byddwn yn casglu gwybodaeth am y cwricwlwm, asesiadau ac arweiniad cysylltiedig, ac yn casglu samplau cynrychioliadol o waith myfyrwyr a deunydd darllen sy'n gysylltiedig â modiwlau neu raglenni gradd penodol. Bydd hyn yn ein galluogi i ddatblygu deunydd a dulliau darparu sydd wedi'u teilwra nid yn unig i ofynion disgyblaethau penodol, ond i feysydd astudio penodol.

Astudiaethau achos

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn rhoi syniad o natur ein gwaith: