Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor gan Ddarlithwyr

Yr hyn mae darlithwyr yn chwilio amdano mewn gwaith ysgrifenedig academaidd. Dyma bump o ddarlithwyr o wahanol feysydd pynciol yn siarad am yr hyn maen nhw’n ei feddwl sy’n gwneud darn ysgrifenedig da.

‘Darn Ysgrifenedig Da’

Darlithwyr yn siarad am yr hyn maen nhw’n chwilio amdano pan fyddant yn marcio gwaith ysgrifenedig myfyrwyr.

‘Disgwyliadau Darlithwyr’

Darlithwyr yn rhannu eu syniadau am yr heriau y gallai myfyrwyr eu hwynebu wrth gynhyrchu gwaith ysgrifenedig.

‘Gwallau Cyffredin’

Yr hyn mae darlithwyr wedi adnabod fel camgymeriadau cyffredin mewn gwaith ysgrifenedig myfyrwyr.