Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhowch eich barn i ni

A oes yna bethau yr ydym yn eu gwneud yn dda ac yr hoffech ddweud wrthym amdanynt? Oes yna bethau y gallem eu gwneud yn well, neu bethau nad ydym yn gwneud ond yr ydych yn teimlo y dylem? Byddem wrth ein boddau yn clywed beth rydych yn ei feddwl o’n gwasanaethau; anfonwch adborth atom ar bob cyfrif.

Os hoffech i ni ymateb i’ch sylwadau, rhowch eich enw a chyfeiriad e-bost

Mae enghreifftiau o welliannau i’r gwasanaeth sydd wedi eu gwneud yn dilyn adborth gan myfyrwyr a staff ar gael ar gwefan Gwasanaethau Myfyrwyr.