Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Sgiliau Astudio

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yma i'ch cefnogi chi tra eich bod yn gweithio o adre ac yn astudio o bell.

Mae apwyntiadau ysgrifennu ac apwyntiadau sgiliau astudio ar gael drwy Skype for Business 9-5, Llun – Gwener. Mae croeso i chi drefnu apwyntiad hyd at 50 munud o hyd i drafod eich gwaith ysgrifenedig, eich dulliau o ymdrin ag ysgrifennu academaidd, neu astudio yn gyffredinol.

Hefyd mae apwyntiadau mathemateg ac ystadegau rhwng ugain a deugain munud o hyd ar gael drwy Skype for Business. Rhoddir cymorth gyda chyfrifiadau sylfaenol, ymarferion, taflenni tiwtorialau, cyn bapurau arholiad, pecynnau ystadegol (Excel ac SPSS) yn ogystal â chyfrifiadau safeMediate.

Cynhelir ein rhaglen o weithdai Sgiliau Astudio dros gyfnod y Pasg. Ceir recordiadau Panopto o weithdai sydd i ddod wrth i chi gofrestru ar-lein. Byddwn yn rhoi mwy o weithdai ar y wefan dros yr wythnosau nesaf er mwyn i'ch galluogi chi i wella eich sgiliau academaidd ar yr adeg a’r cyflymdra sy’n eich siwtio chi orau.

Ceir adnoddau sgiliau astudio am ddim ar ein gwefan. Maent yn ymdrin ag agweddau pwysig o astudio ar lefel academaidd, gan gynnwys sut i reoli amser, defnydd effeithiol o ffynonellau, adolygu ar gyfer arholiadau, cymryd nodiadau, golygu a llawer mwy.

Oriau Agored

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio ar agor o 9yb tan 5yp, dydd Llun tan ddydd Gwener.

Rhywbeth i feddwl amdano...

Rhowch eich barn i ni

Facebook

Dewch o hyd i ni ar Facebook