Canolfan Sgiliau Astudio

Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un, gweithdai, mannau ysgrifennu wedi’u hwyluso ac adnoddau dysgu, ac yn gweithio mewn cysylltiad agos â staff academaidd er mwyn cyfnerthu datblygiad sgiliau academaidd o fewn y cwricwlwm.

Gweithdai i ddod

Cofrestrwch rwan ar y tudalen Gweithdai.

Oriau Agored:

Mae’r Canolfan Sgiliau Astudio ar agor am 9yb tan 5yp, Dydd Llun tan Ddydd Gwener.

Gweithdai

Rhywbeth i feddwl amdano...

Rhowch eich barn i ni

Facebook

Dewch o hyd i ni ar Facebook

matrix Accreditation Body