Canolfan Sgiliau Astudio

Croeso i’r Ganolfan Sgiliau Astudio.

Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un, gweithdai, mannau ysgrifennu wedi’u hwyluso ac adnoddau dysgu, ac yn gweithio mewn cysylltiad agos â staff academaidd er mwyn cyfnerthu datblygiad sgiliau academaidd o fewn y cwricwlwm.

Oriau Agored:

Mae’r Canolfan Sgiliau Astudio ar agor am 9yb tan 5yp, Dydd Llun tan Ddydd Gwener.

Sylwer y gall gymryd mwy o amser nag arfer i ymateb i negeseuon e-bost a cheisiadau apwyntiad rhwng 22 Chwefror a 16 Mawrth oherwydd y streic gan yr UCU.

Gweithdai

Rhywbeth i feddwl amdano...

Rhowch eich barn i ni

Facebook

Dewch o hyd i ni ar Facebook

matrix Accreditation Body