Canolfan Sgiliau Astudio

Croeso i’r Ganolfan Sgiliau Astudio.

Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un, gweithdai, mannau ysgrifennu wedi’u hwyluso ac adnoddau dysgu, ac yn gweithio mewn cysylltiad agos â staff academaidd er mwyn cyfnerthu datblygiad sgiliau academaidd o fewn y cwricwlwm.

Oriau Agored:

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio ar agor o 9yb tan 5yp, dydd Llun tan ddydd Gwener.

Rhywbeth i feddwl amdano...

Rhowch eich barn i ni

Facebook

Dewch o hyd i ni ar Facebook