Canolfan Sgiliau Astudio

Croeso i’r Ganolfan Sgiliau Astudio. Ein nod ni yw tynnu’r llen oddi ar ymarfer academaidd, a rhoi cyfleoedd ar gyfer archwilio’r prosesau a’r strategaethau hynny sy’n annog llwyddiant academaidd.

Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un, gweithdai, mannau ysgrifennu wedi’u hwyluso ac adnoddau dysgu, ac yn gweithio mewn cysylltiad agos â staff academaidd er mwyn cyfnerthu datblygiad sgiliau academaidd o fewn y cwricwlwm.

Oriau Agored:

*Bydd y Ganolfan Sgiliau Astudio ar gau o'r 22/12/2017 - 4/1/2018*

Mae’r Canolfan Sgiliau Astudio ar agor am 9yb tan 5yp, Dydd Llun tan Ddydd Gwener.

Gweithdai

Rhywbeth i feddwl amdano...

Rhowch eich barn i ni

Facebook

Dewch o hyd i ni ar Facebook

matrix Accreditation Body