Cyfrinachedd

Mwy o wybodaeth ar gyfer cyfrinachedd yn y Ganolfan Sgiliau Astudio.

Apwyntiadau unigol

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn cynnig apwyntiadau unigol o hyd at 50 munud trwy ein gwasanaeth Cyngor Ysgrifennu a Chyngor Sgiliau Astudio.

Mae tiwtorialau dros y ffôn neu Skype ar gael i fyfyrwyr dysgu o bell ac i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghanolfan Archimedes Wrecsam.

 

Cyngor ysgrifennu

I fyfyrwyr a staff sydd eisiau trafod eu gwaith ysgrifenedig yn unigol, rydym yn cynnig apwyntiadau unigol trwy ein tîm o gynghorwyr astudio a mentoriaid ysgrifennu i gyfoedion. Mae sesiynau cynghori yn rhoi cyfle ichi drafod ac adolygu aseiniadau ysgrifenedig a phapurau ymchwil neu drafod eich gwaith ysgrifenedig yn gyffredinol.

I gael gwybod mwy, ewch i’r dudalen Cyngor Ysgrifennu.

I drefnu apwyntiad, llenwch y ffurflen archebu ar-lein.

Cyngor sgiliau astudio

Mae cael apwyntiad unigol gydag un o’n hymgynghorwyr astudio yn rhoi cyfle i chi drafod eich dull o astudio yn y brifysgol a datblygu eich sgiliau ym maes arholiadau, darllen, ysgrifennu nodiadau, rheoli tasgau a chyflwyno.

I gael gwybod mwy, ewch i’r dudalen Cyngor Sgiliau Astudio.

I drefnu apwyntiad, llenwch y ffurflen archebu ar-lein.